District distantieert zich van AROP-site

Het districtsbestuur van Borgerhout wil zich uitdrukkelijk distantiëren van de ontwikkelingen rond de AROP-site. Gisteren verklaarde de ontwikkelaar in onze krant dat het project tot stand is gekomen, nadat er overleg is geweest met onder andere het districtsbestuur. Voorzitster Stephanie Van Houtven (sp.a) spreekt dit tegen. "Wij zijn niet betrokken geweest in dit proces, als district hebben wij ook weinig te zeggen in dit traject. Wij blijven daarentegen wel met een heel aantal vragen zitten. Onder andere over de mobiliteit: deze straten zijn nu al erg verzadigd door sluipverkeer. Als daar een school én een supermarkt en bewoners bijkomen, zal dat enkel erger worden", zegt Van Houtven. "Er is ook geen infomoment geweest voor de buurtbewoners. Wel heeft er een raadscommissie plaatsgevonden waar schepen Rob Van de Velde een woordje heeft gedaan maar ook toen bleven er heel wat vragen onbeantwoord." Van Houtven verklaarde zelf ook aanwezig te zullen zijn op de infoavond van de buurtbewoners komende maandag.


De projectontwikkelaar blijft bij zijn standpunt dat er wel goed werd samengewerkt met het district. (NBA)