Bloemstraat wordt deze zomer een tuinstraat: buurtbewoners kunnen input geven

De Bloemstraat in Borgerhout wordt een tuinstraat.
Klaas De Scheirder De Bloemstraat in Borgerhout wordt een tuinstraat.
De Bloemstraat in Borgerhout is een van de vijf straten die deze zomer wordt omgetoverd tot een tuinstraat. Voor het definitieve ontwerp hiervan mogen buurtbewoners input geven in een online bevraging.

In een tuinstraat wordt gestreefd naar meer vergroening en verblauwing door bestaande verhardingen te vervangen door plantvakken, bomen, kruiden- en moestuintjes, grasperkjes of klimplanten. Dit is een belangrijke maatregel voor de stad om zich aan te passen aan de wijzigingen van het klimaat, zoals wateroverlast en hittestress. Het verhoogt ook de kwaliteit van de woonomgeving omdat het een groener en mooier straatbeeld creëert. Een tuinstraat zou eveneens de sociale interactie en het buitenleven in een straat bevorderen.

De Bloemstraat in Borgerhout is één van de vijf straten in Antwerpen die wordt heraangelegd voor het nieuwe pilootproject. Alvorens het definitieve plan op te maken houdt het district in samenwerking met de bewoners een experimenteerperiode van drie maanden. Van begin juli tot eind september kan er op los geprobeerd worden: bloembakken plaatsen en verplaatsen, een bankje zetten, gevelgroen en groen toevoegen enzovoort. 

Input van bewoners

Het project van de tuinstraten ontstond na de vraag van 90 bewoners in het kader van de Burgerbegroting. De stad wil met dit pilootproject ook experimenteren met de projectaanpak, de manier van samenwerken met bewoners, het toepassen van nieuwe technieken en het omgaan met het onderhoud na de aanleg. De intentie is om de verschillende aspecten van de tuinstraat te optimaliseren en een breed en duurzaam draagvlak bij de bewoners te creëren.

De goedgekeurde projectdefinitie en het concept voor de heraanleg van de Bloemstraat werden uitgewerkt tot een voorontwerp. De presentatie hiervan is te lezen op de website van de Stad. Voordat het voorontwerp wordt omgevormd tot het definitieve ontwerp, wordt een online bevraging gehouden. Deze input van buurtbewoners wordt meegenomen naar de volgende fase.