't Sociaal Reuzeke voor Syrische vrijwilligers

De tweejaarlijkse prijs 't Sociaal Reuzeke van Beweging.net Borgerhout gaat naar de groep 'Syrische Vrijwilligers'. De leden, allen afkomstig uit het Midden-Oosten, werken samen om nieuwkomers in Antwerpen te helpen. Doel: meebouwen aan een positieve en productieve gemeenschap. Dat doet de groep met lessen Nederlands, infosessies over opleidingsmogelijkheden en een cursus voor het behalen van een theoretisch rijbewijs. Met uitstapjes, Syrische kooksessies en sportactiviteiten wordt gewerkt aan de integratie.


Districtsraadslid Nahima Lanjri (CD&V) reikte de prijs uit. Ze drukte haar respect uit voor het vrijwilligerswerk van vele Borgerhoutse verenigingen. (PHT)