"Op zo'n megaproject zit écht niemand te wachten"

BUURT ONGERUST OVER ONTWIKKELING AROP-SITE

Zo moet de AROP-site er gaan uitzien.
rv Zo moet de AROP-site er gaan uitzien.
De nieuwe invulling van de AROP-site aan de Engelselei doet de gemoederen in de buurt opwaaien. Er worden binnenkort zo'n 112 appartementen gebouwd, een lagere school en een Aldi-supermarkt. Enkele buurtbewoners zetten nu een actiegroep op poten.

De AROP-site dankt zijn naam aan de voormalige ARbeids-OPleiding die er te krap kwam te zitten en de site verkocht. Ondertussen staat de site al ettelijke jaren leeg. Van Eerd Vastgoed wil de site nu ontwikkelen met appartementen, een nieuwe school, een Aldi en ondergrondse parking. Een tiental Borgerhoutenaren ziet dat niet zitten, zij vinden het een megalomaan project en hekelen het gebrek aan communicatie vanuit de vastgoed en de stad. De groep schakelde een communicatiebureau in om hun belangen te verwoorden.

Op de oude AROP-site komen er onder meer 112 flats en een lagere school.
Klaas De Scheirder Op de oude AROP-site komen er onder meer 112 flats en een lagere school.

"Nooit uitgenodigd"

"De bewoners zijn nooit uitgenodigd op een informatiemoment en hebben geen inspraak gekregen in het project. Dit toont nog maar eens hoe het stadsbestuur alweer geen rekening houdt met de bewoners", vertelt Frederik Picard die de bewoners vertegenwoordigt. De woordvoerder verduidelijkt dat de buurt niet tegen de herontwikkeling van de Arop-site is. "Meer nog, de buurt moedigt de komst van de nabijgelegen kleuter- en basisschool IQRA aan maar op de komst van zo een megaproject zit niemand te wachten."

"Weldoordacht"

Ontwikkelaar Marc van Eerd is verbaasd over de commotie. "Eigenlijk onbegrijpelijk, dit is een weldoordacht project waar wij meer dan 2 jaar aan gewerkt hebben, zowel met de stad als met het districtsbestuur van Borgerhout als met het Zorgbedrijf en andere diensten zoals de brandweer. Wij hebben onze plannen met zijn allen dan ook voorgesteld op een informatiemoment voor de buurt, dat vond plaats op 20 juni in het districtshuis van Borgerhout. Alle belanghebbenden waren daar aanwezig. Het verbaasde me dat daar toen weinig mensen op aanwezig waren, maar dat wij niet communiceren met de buurt, is gewoon onjuist," zegt Van Eerd.


Eén van de problemen die de buurt aanhaalt zijn de bouwhoogtes en de mobiliteit rond de supermarkt en de nieuwe school. "Wij bouwen niet hoger dan de naastgelegen gebouwen van het Zorgbedrijf. Meer nog, op sommige plekken gaan we tot 4 verdiepingen, op andere tot 7. Die afwisselende hoogtes werd ons bij de voorstudie ook opgelegd door de welstandscommissie. Daarbij sluit het project aan op een bestaand park van 8.000 vierkante meter. Wat de mobiliteit betreft hebben wij een studie laten uitvoeren, die nota bene 12.500 euro kostte. Die ligt ter inzage bij de stad, daar zijn geen geheimen rond. Je kan natuurlijk elke studie onderuithalen maar dat is niet correct." De ontwikkelaar heeft geen schrik om zijn project te verdedigen. "Wij hebben twee jaar lang gewerkt op een project met duurzame en ook betaalbare woningen, iets wat deze stad nodig heeft. Ik blijf achter deze ontwikkeling staan."