Voormalig rusthuis krijgt nieuwe bestemming(en)

DE RAVESTEIN WORDT: SCHOOL, SPORTZAAL ÉN PARK

Schepen Hans De Locht aan het leegstaande, voormalige rusthuis De Ravestein dat een basisschool zal worden.
Sven Ponsaerts Schepen Hans De Locht aan het leegstaande, voormalige rusthuis De Ravestein dat een basisschool zal worden.
Het voormalig rusthuis De Ravestein in Hever (Boortmeerbeek) krijgt een nieuwe bestemming. Het monumentale gebouw wordt het nieuwe onderkomen van Basisschool Kringeling. Er komen ook een nieuwe polyvalente zaal, een sportzaal én een opwaardering van het park tot publieke ontmoetingsruimte. De bestaande schoolgebouwen en naastgelegen parochiezaal in Hever-centrum maken wellicht plaats voor een groot woonproject.

Ruim tien jaar - sinds het woonzorgcentrum naar een nieuwbouw aan de overzijde van de straat is verhuisd - staat het monumentale voormalige OCMW-rusthuis De Ravestein in Hever ondertussen te verkommeren. Maar nu hebben de gemeente, Vrije Basisschool Kringeling en de Verenigde Parochiale Werken samen grootse plannen met het 6 ha grote domein langs de Ravesteinstraat. "Het plan is dat zowel Kringeling als Parochiezaal Carpus - beide eigendom van de Verenigde Parochiale Werken - naar het oude rusthuis verhuizen", vertelt bezielend schepen Hans De Locht (Open Vld). "Beide gebouwen zijn oud, en kampen met beperkingen. Het project biedt de gemeente bovendien de mogelijkheid tegelijk een nieuwe sportzaal en een polyvalente ruimte voor zowel school als verenigingen te voorzien. Met het project behoudt De Ravestein ook haar noodzakelijke 'sociale invulling', zoals in 1885 bij de schenking door voormalig burgemeester Emile de Meester Ravestein aan de 'Openbare onderstand' uitdrukkelijk in het testament bepaald."

Niet alleen het bouwvallige voormalige OCMW-rusthuis, maar ook het immense parkdomein zal worden opgewaardeerd.
Sven Ponsaerts Niet alleen het bouwvallige voormalige OCMW-rusthuis, maar ook het immense parkdomein zal worden opgewaardeerd.

School De Kringeling

Voor de omvorming van het rusthuis tot school staat De Kringeling zelf in. "Onze oudste schoolgebouwen dateren uit de jaren' 30 en zijn niet alleen oud, maar ook te klein voor onze 221 scholieren. Sommige jaren moeten er zelfs leerlingen worden geweigerd", weet Hugo De Troyer, voorzitter van het schoolbestuur van De Kringeling. "Uitbreidingsmogelijkheden zijn er echter niet meer. Met dit project kan onze school naar een erg mooie site te midden van het groen verhuizen. Het oude 'kasteelgedeelte', waarvan de hoofdstructuur en originele buitenmuren behouden blijven, biedt voldoende ruimte voor de lagere school en het directiesecretariaat. Binnen wordt alles vernieuwd, om tot een nieuw, moderne schoolgebouw in een 'historische schil' te komen. De recentere achterbouw uit 1989 leent er zich toe tot kleuterafdeling te worden omgevormd. De site biedt bovendien nog uitbreidingsmogelijkheden, die, gezien de komst van vele jonge gezinnen naar Hever, naar verwachting op termijn ook nodig zullen zijn."

In dit bijna 30 jaar oude bijgebouw zal de kleuterafdeling worden ondergebracht. Het achterliggende 'Doodenhuis' blijft behouden.
Sven Ponsaerts In dit bijna 30 jaar oude bijgebouw zal de kleuterafdeling worden ondergebracht. Het achterliggende 'Doodenhuis' blijft behouden.

Polyvalente- en sportzaal

De gemeente participeert voor ruim de helft in de financiering van een nieuw complex met zowel polyvalente ruimte als sportzaal. "De polyvalente zaal met podium moet de oude parochiezaal Carpus vervangen. Overdag zal ze als schoolrefter kunnen dienen, 's avonds kunnen bijvoorbeeld de toneelvereniging of fanfare er repeteren", weet schepen De Locht. "In de aangrenzende sportzaal - ruim een volleybalveld groot - zal tijdens de schooluren worden geturnd. 's Avonds kunnen de sportverenigingen er terecht. Dit project, dat er kwam in overleg met school en de verenigingen, is dan ook voor iedereen een meerwaarde. De gemeente neemt eveneens de opwaardering van het Ravesteinpark op zich. "Het domein met vijver moet tot een tof openbaar toegankelijk park uitgroeien, waar jeugd en rusthuisbewoners mekaar ontmoeten", aldus nog de bezieler van het project.

Het hele project, gezien langs de achterzijde. Het uitzicht van het linkse nieuwbouwgedeelte kan mogelijk nog wel iets wijzigen.
Repro SPK Het hele project, gezien langs de achterzijde. Het uitzicht van het linkse nieuwbouwgedeelte kan mogelijk nog wel iets wijzigen.

Afbraak school en PC Carpus

Vindt het dossier doorgang, dan verdwijnen zowel de huidige schoolgebouwen van de Kringeling als het naastgelegen Parochiaal Centrum Carpus, dat eveneens uit de jaren '30 dateert. Naar verwachting zal de hele site in het dorpscentrum van Hever door de Verenigde Parochiale Werken op termijn aan een projectontwikkelaar worden verkocht, en komen er meergezinswoningen. Enkel een weigering van de nodige financiële middelen door de hogere overheid voor de ombouw tot school zou nog roet in het eten kunnen strooien. "Meer dan de wettelijk voorziene 30% van de miljoenen euro's tellende kost kan de school immers niet dragen", weet De Troyer. "Eind deze maand moet het subsidiedossier volledig zijn. Komt er binnen enkele maanden groen licht voor het gedroomde project, dan zou er na de zomer van 2019 al met de werken gestart kunnen worden. Loopt alles volgens plan, dan zouden de eerste leerlingen tijdens het schooljaar 2021-22 mogelijk al hun intrek in De Ravestein kunnen nemen."