Na 35 jaar eindelijk bestaanszekerheid voor Scouts Hever

Sven Ponsaerts

De Scouts van Hever-Schiplaken hebben na 35 jaar eindelijk de rechtszekerheid die hen verzekert dat ze op hun huidige terrein langs de Ravesteinstraat kunnen blijven. De gemeente sluit daarvoor met de ongeveer 320 leden tellende Scoutsafdeling een verlengbare erfpachtovereenkomst af. "Al sinds onze verhuis naar deze gronden van de gemeente in 1983 zijn we vragende partij", zegt Ward Schits, leider van de werkploeg van de Heverse Scouts. "Meer dan een mondelinge overeenkomst over het gebruiksrecht was er immers nooit. Moest de gemeente ooit andere plannen met deze bouwpercelen hebben, dan waren de Scouts hun terrein én hun zelf gebouwde lokalen kwijt." Schepen van Jeugd Hans De Locht (Open Vld) vond de oplossing in een erfpachtovereenkomst. "Die biedt de jeugdbeweging rechtszekerheid dat ze minstens de komende 50 jaar zal kunnen blijven. In ruil betaalt ze jaarlijks één euro en de grondlasten." De Scouts, die vorig jaar nog hun 75-jarig bestaan vierden, tonen zich zeer tevreden met de oplossing. (SPK)