Vlaamse Waterweg plant baggerwerken in Rupel

De Rupel.
Foto De Freine De Rupel.
De Vlaamse Waterweg plant binnenkort werken in de Rupel, boven de Rupeltunnel.

De Vlaamse Waterweg voert in maart en april basismetingen uit in de Rupel. Indien deze metingen geen vreemde resultaten laten zien, worden half mei baggerwerken boven de Rupeltunnel opgestart. Deze lopen normaal gezien de hele zomer, tot eind september. Nadien zal er aansluitend tot in het voorjaar van 2021 een bodembescherming worden aangelegd boven op de tunnel. Deze werken zullen volgens De Vlaamse Waterweg totaal geen hinder met zich meebrengen.