Vernieuwing bloemenweide in De Schorre

In De Schorre is van start gegaan met de vernieuwing en heraanplanting van de bloemenweide aan de kant van de Dirkputstraat. De bodem zal worden afgedekt met een zestig centimeter dikke laag teelaarde, zodat bomen, struiken en bloemen beter wortel kunnen schieten en groeien. De open grasweide wordt omgevormd tot een boomweide met inheemse en streekeigen beplanting, zoals zomereiken en lindenbomen. Het einde van de werken is voorzien in juli. De bomen worden dit najaar aangeplant. Intussen wordt er wat verderop in het domein nog steeds naarstig doorgewerkt aan de nieuwe zone 'Nest', waar sinds dit voorjaar de werkzaamheden bezig zijn. Bedoeling is dat de zone bij evenementen gebruikt zal worden als amfitheater, maar dat er hier ook aan mountainboard, skating en bmx kan worden gedaan.


Tijdens de uitvoering van de werken zal de toegang van de Schorrestraat en de Dirkputstraat omwille van de veiligheid tijdelijk afgesloten zijn. Het recreatiedomein blijft wel toegankelijk via de Schommelei, Kapelstraat en de Bosstraat. (BCOR)