Solidaire Bomenaars en bedrijven schenken meer dan 100 laptops aan kwetsbare schoolkinderen

Schepen Abdel El-Hajoutti (CD&V), links, en schepen Inge De Ridder (N-VA), uiterst rechts, nemen de laptops in ontvangst.
RV Schepen Abdel El-Hajoutti (CD&V), links, en schepen Inge De Ridder (N-VA), uiterst rechts, nemen de laptops in ontvangst.
Het gemeentebestuur heeft meer dan 100 laptops ingezameld die gebruikt kunnen worden voor online lessen. Lang niet alle Boomse jongeren hebben immers thuis een laptop of computer.

“In Boom hebben we momenteel het hoogste kinderarmoedecijfer”, weet OCMW-voorzitter Inge De Ridder (N-VA). “Liefst 36,6% van de geboortes vindt plaats in een kwetsbaar gezin. Dat wil zeggen dat een heel groot deel van onze Boomse leerlingen op problemen stoot bij digitaal leren. De Boomse scholen hebben in kaart gebracht welke gezinnen niet over een laptop of tablet beschikten. Wij hebben vervolgens een oproep gedaan naar Bomenaars en bedrijven die nog oude bruikbare laptops hadden.”

De oproep was een groot succes: heel wat bedrijven schonken laptops die ze niet meer gebruiken. Ook heel wat Bomenaars gingen in hun kasten op zoek naar bruikbare computers. De vrijwilligers van ‘Bomenaars helpen Bomenaars’ maakten alle computers gebruiksklaar Het bedrijf Pfizer uit Puurs gaf maar liefst 40 gebruiksklare laptops aan de Boomse kinderen. “We zijn hen natuurlijk heel dankbaar voor dit hartverwarmende gebaar. Maar we willen graag ook alle anonieme schenkers nog heel erg bedanken”, zegt schepen voor Jeugd Abdel El-Hajoutti (CD&V).