Sociale flats Velodroomstraat klaar voor sloop

De 160 appartementen van sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek in de Velodroomstraat zijn klaar om gesloopt te worden.


De voorbije jaren werden de gebouwen gefaseerd ontruimd en hebben alle huurders een andere woning aangeboden gekregen binnen het patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappij. Eind deze maand zullen de laatste huurders hun appartement hebben verlaten. "De afbraak gaat van start om 18 september", luidt het bij Goed Wonen Rupelstreek. "De voorziene uitvoeringstermijn bedraagt 120 werkdagen, dus is het einde van de werken voorzien tegen maart 2018. Over de nieuwe bestemming van het terrein is voorlopig nog niets beslist."


De appartementen werden opgetrokken in 1993 en 1994 en zijn van in het begin een zorgenkind geweest voor Goed Wonen Rupelstreek. Door de jaren heen doken er tal van bouwkundige problemen op, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de bewoners. Een bouwtechnische analyse en een haalbaarheidsstudie brachten in 2012 nog een aantal andere problemen aan het licht, zowel op bouwtechnisch vlak als op het vlak van wetgeving. Omdat de renovatiekosten te hoog zouden oplopen, werd uiteindelijk beslist de gebouwen te laten slopen.


Op 6 september organiseert Goed Wonen Rupelstreek een informatievergadering voor de omwonenden om 19.30 uur in PTS Boom. (BCOR)