Raadslid bezorgd over gebruik slagroompatronen als roesmiddel

Oppositieraadslid Abdel El-hajoutti (Boom één) kaartte de voorbije gemeenteraad het gebruik van slagroompatronen bij de Boomse jongeren aan. "Deze patronen zijn normaal bedoeld voor het spuiten van slagroom. Maar het is de laatste tijd echt een hype geworden om het lachgas dat in deze slagroompatronen zit te inhaleren. Het gas wordt uit de slagroompatronen gehaald met behulp van een ballon en vervolgens wordt het gas uit de ballon ingeademd. Direct na het inademen of snuiven krijgen de jongeren een roeseffect. Maar er kunnen zich ook medische klachten voordoen en op lange termijn is er zelfs gevaar voor verslaving", aldus El-hajoutti, die ervoor pleit een preventiecampagne in het leven te roepen. "We zijn op de hoogte van het fenomeen", zegt Joris Van Camp van de Politiezone Rupel. "Maar we zien het niet als een acuut probleem. Het voorbije jaar hebben we er een handvol meldingen over ontvangen. Meestal worden de slagroompatronen aangetroffen op afgelegen plaatsen buiten het centrum, zoals op parkings en in het park. We hebben via de sociale media kinderen en ouders al gewaarschuwd voor de mogelijke gevaren. Wie nog slagroompatronen aantreft, mag dat altijd aan ons melden. Mocht het aantal meldingen toenemen, willen we zeker opnieuw een waarschuwing laten verspreiden via de sociale media."