Oppositie dwingt meer inspraak af

EXTRA GEMEENTERAAD LEGT METEEN NIEUWE VERHOUDINGEN BLOOT

Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) .
Foto Ben Conaerts Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) .
De Boomse oppositie heeft de extra

gemeenteraad van gisteravond meteen aangegrepen om meer inspraak en transparantie af te dwingen. Zo wordt er een onderzoek ingesteld naar de


toestand van Goed Wonen Rupelstreek. Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) behoudt wel zijn functie als voorzitter van de gemeenteraad.


De Boomse raadszaal was gisteravond volgelopen voor de extra gemeenteraad die door oppositiepartijen Boom één en Groen en onafhankelijken Mark van Heel, Britt Willems, Juan Roca Cervera en Ils Blommaerts was samengeroepen. Daarmee was duidelijk dat vele Bomenaars zich zorgen maken over de positie van de bestuurscoalitie van N-VA, Open VLD en CD&V, nu die niet langer over een meerderheid beschikt.


De extra gemeenteraraad had volgens de initiatiefnemers in de eerste plaats tot doel om het "democratisch debat in de raad te herstellen". Dat uitte zich onder meer in een stemming rond het voorzitterschap van vier gemeenteraadscommissies. "Die zijn de voorbije jaren immers steeds meer een karikatuur geworden", stelde Mark van Heel.


Drie van de commissies worden voortaan voorgezeten door een oppositieraadslid. Sven Cools (Groen) werd verkozen tot voorzitter van de commissie Grondgebiedszaken en Anita Ceulemans (Boom één) tot voorzitter van de commissie Financiën. Wat het voorzitterschap van de commissie Lokale Economie betreft, was er een staking der stemmen: zowel Lieve Van Dyck (N-VA) als Nourdine El Kaouakibi (Boom één) kregen er elk twaalf. Uiteindelijk werd het pleit beslecht in het voordeel van El Kaouakibi, omdat hij de jongste van de twee is. Het voorzitterschap van de commissie Veiligheid blijft wel in handen van N-VA, met Ann De Smedt aan het roer.


De gemeenteraad besliste ook dat er een onderzoekscommissie zal worden ingesteld die zich moet verdiepen in de financiële toestand van sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek. "Die werd in deze legislatuur vooral gebruikt om beslissingen door te drukken die het college liever niet besprak in de gemeenteraad", aldus Patrick Marnef (Boom één). "Een onderzoekscommissie moet de voltallige gemeenteraad kennis laten nemen van de toestand van Goed Wonen Rupelstreek en een onderzoek voeren naar de aankoop- en woonpolitiek die het college wenst te voeren."


Jeroen Baert behoudt wel zijn functie als voorzitter van de gemeenteraad, hoewel de voltallige oppositie aandrong op zijn ontslag. "Dit is een besparing voor onze gemeente. Als burgemeester word ik daar niet voor betaald. Als iemand van buiten het schepencollege dat doet, wordt dat wel betalend", legde Baert uit.

Begroting

"Het lijkt me moeilijk om voorzitter te zijn als je niet beschikt over een meerderheid", reageerde Peter De Ridder (Boom één). "Rekening houdende met de belangrijke beslissingen die op ons afkomen, zoals de begroting van 2018, zal het de debatten niet makkelijker maken."


"Wil dat zeggen dat, als ik het voorzitterschap niet afsta, jullie de begroting niet zullen goedkeuren?", riposteerde de burgemeester. "Dat staat haaks op de constructieve samenwerking die je de voorbije weken hebt gepredikt."


Zeker is dat het nog boeiende maanden zullen worden in Boom.