Kaaimannen starten sociaal circus

VZW THEATER AAN TWATER PLANT IN MAART EERSTE KENNISMAKINGSDAG

De vzw Kaaimannen, de organisatoren van Theater aan Twater, start dit voorjaar met een sociale circusschool voor de Rupelstreek. Bedoeling is om maatschappelijk kwetsbare jongeren op die manier een nieuwe hobby te gunnen. In maart staat alvast een eerste kennismakingsdag gepland.

"De cijfers zijn intussen bekend: meer dan 37 procent van de Boomse kinderen wordt in armoede geboren", vertelt Peter De Ridder, voorzitter van de vzw Kaaimannen. "Deze kinderen kunnen zich geen betaalde hobby veroorloven en komen door hun moeilijke situatie ook zelden in aanraking met kunst of cultuur. Daarom vonden we het nodig om iets te doen en starten we met een sociale circusschool. In andere provincies is al bewezen dat circus voor deze kinderen een verschil kan maken. Circus zet aan tot creatief spelen en bewegen en draait rond samenwerken, elkaar vertrouwen en communiceren. Circus is bovendien zo veelzijdig dat iedereen er zijn gading in vindt."

De circusschool krijgt de naam 'Circus Kummelé' mee, een verwijzing naar het Boomse dialectwoord voor 'buiteling' of 'salto'. In maart staat alvast een eerste kennismakingsdag gepland, met een eerste initiatie. In de paasvakantie volgt een circuskamp en in het najaar staat een tiendelige lessenreeks op het programma. Tussendoor worden er uitstappen naar een circus en de circusschool ESAC Brussel ingericht. Als alles goed verloopt, kunnen de kinderen hun kunsten voor het eerst tonen op Theater aan Twater. "Zo treden ze op een positieve manier naar buiten", verduidelijkt De Ridder. "Ze leren zich presenteren, krijgen eigenwaarde en worden zelfzekerder."

Als uitvalsbasis voor de circusschool kan gebruik worden gemaakt van de turnzaal van turnkring Volharding in de Kruisstraat. Al is ook het circus van circus Boxtalino in De Schorre nog in de running als mogelijke locatie. Voor de circuslessen werken de Kaaimannen in eerste instantie samen met bestaande circusscholen, zoals Circus in Beweging uit Leuven en El Circo Fiasco uit Oppuurs. Er zijn ook nauwe contacten met de welzijnsorganisaties uit de streek, zodat de kinderen en ouders van de juiste doelgroepen kunnen worden bereikt. Het hele project, inclusief docenten, verzekeringen en basismateriaal, zou de vzw 12.380 euro kosten.

Testcase

"Met Circus Kummelé willen we net als bij Theater aan Twater stap voor stap gaan", aldus De Ridder. "We beschouwen 2017 als een startjaar en een testcase. Eind dit jaar zullen we een balans opmaken van het aantal bereikte kinderen of ouders en waar nodig bijsturen richting 2018 en later. Onze doelstelling is uiteraard om zoveel mogelijk kinderen uit de doelgroepen en van de leeftijdsgroepen 6-10 jaar en 11-14 jaar te bereiken. In onze begroting gaan we uit van vijftig kinderen en hun ouders. Vrijwilligers en sponsors voor dit project zijn nog zeer welkom." Meer info op www.kaaimannen.be of via info@kaaimannen.be.

Medewerkers van El Circo Fiasco, dat meewerkt aan het nieuwe project, helpen op Theater aan Twater een jongetje op een vat te lopen.
RV Medewerkers van El Circo Fiasco, dat meewerkt aan het nieuwe project, helpen op Theater aan Twater een jongetje op een vat te lopen.