Gezinsbond werkt actieplan uit voor toekomstig bestuur

De Gezinsbond Boom heeft een actieplan bezorgd aan alle plaatselijke partijen die bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen opkomen. Daarmee hoopt de organisatie het nieuwe bestuur een aantal aandachtspunten rond gezinsbeleid mee te geven.


"Het nieuwe bestuur moet de noden en wensen van de gezinnen kennen én daarmee rekening houden", zegt Rik Van Reeth, voorzitter van de Boomse Gezinsbond. Het actieplan is tot stand gekomen na een bevraging bij de leden over de aankomende verkiezingen. Daarin konden de leden aanduiden wat zij belangrijk vinden voor een gezinsvriendelijk beleid in Boom. Aandachtspunten die naar voren zijn gekomen, zijn onder meer een toegankelijke kinderopvang, toegankelijke vrijetijdsactiviteiten, veiligere schoolomgevingen, duurzaam wonen en financiële ondersteuning. De Gezinsbond pleit ook voor de aanstelling van een schepen van Gezin die het gezinsbeleid kan coördineren en het aanspreekpunt kan zijn voor gezinnen en de Gezinsbond. (BCOR)