Gemeente wil European Disability Card invoeren

Het gemeentebestuur wil de European Disability Card invoeren in Boom. Dat is een kaart die cultuur, sport en vrijetijdsbesteding toegankelijker moet maken voor personen met een beperking. "In eerste plaats is het een bewijsstuk om deze beperking aan te tonen", zegt schepen van Cultuur Inge De Ridder (N-VA). "Wanneer het om een minder zichtbare beperking gaat, maakt deze kaart eventuele discussies hierover overbodig. Dankzij deze kaart zullen mensen met een beperking ook van voordelen kunnen genieten bij sportieve en culturele evenementen."


De European Disability Card zal binnenkort door personen die in België erkend zijn als persoon met een beperking bij de bevoegde instanties kunnen worden aangevraagd. Het Boomse gemeentebestuur heeft zich alvast principieel akkoord verklaard om aan te sluiten bij dit project en gaat nu bekijken hoe dit concreet kan worden vertaald naar het lokale aanbod op het vlak van sport, cultuur en vrije tijd. (BCOR)