Gemeente sluit zich aan bij Statiegeldalliantie

Op voorstel van oppositiepartij Groen sluit Boom zich als een van de eerste Vlaamse gemeenten aan bij de 'Statiegeldalliantie'. Dat is een Vlaams-Nederlands consortium dat de overheden oproept om statiegeld in te voeren op alle drankverpakkingen, PET-flessen en blikjes. De Statiegeldalliantie is er op korte tijd in geslaagd om heel wat organisaties te overtuigen om hun steun uit te spreken voor een statiegeldsysteem voor drankverpakkingen. Nu schaart ook de gemeente Boom zich achter het initiatief. "Statiegeld kan een oplossing zijn voor zwerfafval, meer bescherming van het milieu en beter hergebruik van materialen", weet Sven Cools (Groen).


"Statiegeld zorgt er immers voor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Daardoor blijven straten, bermen en straten vrij van plastic flesjes en blikjes, recycleren we PET-plastic en aluminium op de beste manier én gaan we klimaatverandering tegen. Bovendien besparen de lokale overheden - en daarmee de belastingbetaler - jaarlijks tientallen miljoenen euro aan opruimkosten van zwerfafval. Studies tonen aan dat statiegeld voor Vlaamse gemeenten jaarlijks een besparing van 20,1 miljoen euro kan opleveren." (BCOR)