Fotokoffer in de bib

De Boomse Kay Minne (22) verbleef begin 2014 in Zimbabwe in het kader van haar opleiding Pedagogie van het Jonge Kind. Bij haar thuiskomst ontwikkelde ze een fotokoffer waarmee ze de gelijkenissen en verschillen tussen Belgen en de Zimbabwaanse bevolking aantoont. De fotokoffer krijgt nu een plaats in de gemeentelijke bibliotheek om het Noord-Zuid-thema in de kijker te zetten. "Hopelijk kan ik met de koffer enkele van de vooroordelen wegnemen", zegt Kay. De koffer zal ook worden tentoongesteld tijdens het inburgeringsfeest in het gemeentehuis nu vrijdag. (BCOR)