Einde nabij voor elektrische deelfietsen

OPPOSITIE WIL OOK OVERKAPPING KAAI EN VERHUIS BUSHALTE UITSTELLEN

Ils Blommaerts, Mark Van Heel, Sven Cools, Peter De Ridder en Patrick Marnef. Enkele spilfiguren van de Boomse oppositie.
Klaas De Scheirder Ils Blommaerts, Mark Van Heel, Sven Cools, Peter De Ridder en Patrick Marnef. Enkele spilfiguren van de Boomse oppositie.
Het belooft donderdagavond weer een pittige gemeenteraad te worden in Boom. Een meerderheid van oppositieraadsleden, onder meer van Boom één en Groen, wil niet alleen de overkapping van de Kaai en de verhuis van de bushalte naar de N177 uitstellen, maar ook het systeem met de elektrische deelfietsen afschaffen.

De gemeenteraad van donderdag 7 december kondigt zich, afgaand op de dagorde, opnieuw aan als pittig. Oppositiepartijen Boom één en Groen en onafhankelijke raadsleden Marc van Heel, Ils Blommaerts, Britt Willems en Juan Roca Cervera - die eerder uit de N-VA-fractie zijn gestapt - stellen voor het systeem met de elektrische deelfietsen met onmiddellijke ingang stop te zetten. Eerder had schepen van Mobiliteit Dany Bosteels (Open VLD) nochtans opgeroepen het project meer tijd te geven. "Het heeft een moeilijke start gekend, maar we mogen het kind niet met badwater weggooien", aldus de schepen.


Volgens Boom één is het systeem echter te duur en niet rendabel. "De cijfers die we hebben, wijzen uit dat de Bomenaar de fietsen zelfs nog niet gratis wil", aldus Peter De Ridder (Boom één).


"Woensdag is er nog een commissie waarop de firma van de fietsen toelichting komt geven over het project. We zijn bereid te gaan luisteren, maar zolang we geen overtuigende argumenten te horen krijgen, lijkt het ons beter dit systeem af te schaffen."

Verregaande ingreep

Andere discussiepunten donderdag worden ongetwijfeld de overkapping van de Kaai en de verhuis van de bushalte van de Henri Spillemaeckersstraat naar de Frans De Schutterlaan (N177). Boom één, Groen en de vier onafhankelijken pleiten ervoor de overkapping van de Kaai uit te stellen en elke besluitvorming in het dossier op te schorten tot de volgende legislatuur.

Alternatieven

"Het gaat om een verregaande ingreep die de toekomst van onze Kaai hypothekeert, die niet gedragen wordt door de brede bevolking en die zelfs nog nooit ter sprake is gekomen op de gemeenteraad. We stellen ons daar ernstige vragen bij", zegt De Ridder.


Voor de verhuis van de bushalte wordt voorgesteld om een inspraak- en participatietraject in te lassen en eventuele alternatieven te onderzoeken. Volgens Boom één zou de nieuwe locatie immers moeilijk te bereiken zijn door minder mobiele mensen.


"Het is een project met een grote impact op ons centrum, ook op lange termijn. We willen dan ook absoluut vermijden dat hier onoordeelkundig tewerk wordt gegaan en dat dit project er door het gemeentebestuur snel-snel wordt doorgeduwd", luidt het.


De verhuis van de bushalte maakt deel uit van de herinrichting van de Frans De Schutterlaan, die op de planning stond voor het voorjaar van 2018. De gemeenteraad vindt donderdag om 20 uur plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.