Drie mondiale projecten krijgen subsidie

De gemeentelijke adviesraad voor Noord-Zuidbeleid heeft drie projecten geselecteerd voor een subsidie. Het gaat om een project van Vredeseilanden Boom in Burkina Faso om thuiswerkende vrouwen die rijst verwerken toegang te verschaffen tot kredieten en om een project van Damiaanactie in India om de levensstandaard van leprapatiënten te bevorderen. Als derde werd het project 'MA.ZO.TO' geselecteerd, dat de rechten en economische zekerheid van plattelandsvrouwen in Madagaskar wil bevorderen. De drie projecten worden voor een periode van drie jaar gesubsidieerd, elk voor een bedrag van 1.500 euro. (BCOR)