Burgemeester pareert kritiek: "Nooit discussies uit de weg gegaan"

Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) reageert nuchter op het initiatief van een aantal oppositieraadsleden om op donderdag 9 november een extra gemeenteraad in te lassen.

Op de extra gemeenteraad staan een aantal punten geagendeerd die volgens de initiatiefnemers 'het democratisch debat in de raad moeten herstellen'. Het gaat onder meer om het terugschroeven van de delegatie van bevoegdheden die de gemeenteraad deed aan het college. "Er is één zo'n beslissing geweest waarbij de gemeenteraad een bevoegdheid delegeerde aan het schepencollege en die werd door mijn voorganger destijds (Patrick Marnef, red.) zelf ingevoerd", stipt Baert aan.


"Er zal gediscussieerd moeten worden om bepaalde meerderheden te vormen, maar we zijn de discussies nooit uit de weg gegaan. Leden van de gemeenteraad hebben altijd de kans gehad om dossiers te agenderen." Baert reageert ook op het voorstel van de oppositie om zijn voorzitterschap van de gemeenteraad ter beschikking te stellen. "Dat ligt vast via de voordrachtsakte. Als burgemeester word ik daar niet voor betaald. Als een ander dat doet buiten het schepencollege, is dat betalend." Ook de kritiek dat hij geen initiatief zou hebben genomen om de gemeente uit de politieke impasse te krijgen, pareert de burgemeester. "Nadat de vier dissidenten bekend maakten dat zij uit de N-VA stapten, hebben we hen meteen samen met alle fracties uitgenodigd voor een bespreking." (BCOR)