Bom in gemeenteraad Boom: Vier N-VA'ers verlaten fractie

Mark Van Heel.
rv Mark Van Heel.
Coup de théâtre in de gemeenteraad gisterenavond. Gemeenteraadsleden Mark Van Heel, Britt Willems en Juan Roca Cervera én schepen Ils Blommaerts verlaten de N-VA-fractie en zetelen voortaan als onafhankelijke. "We voelen ons buitenspel gezet", fulmineren ze. Daarmee verliest N-VA vier van haar elf zetels en is de coalitie haar meerderheid kwijt.

"Tijdens de voorbije gemeenteraden werd voor verschillende raadsleden een voorbereidende commissie gevraagd", doet Mark Van Heel zijn verhaal. "De raadsleden wensten een inhoudelijke discussie over een aantal belangrijke ruimtelijke thema's. Als voorzitter van de commissie grondgebiedszaken wenste ik daarop in te gaan, maar het college van burgemeester en schepenen werkte me hierin flagrant tegen. Het was het zoveelste voorbeeld van de miskenning van de gemeenteraad als hoogste beleidsorgaan van de gemeente én van de gemeenteraadsleden. De afgelopen jaren werden we regelmatig geconfronteerd met al dan niet geslaagde pogingen van het college om de invloed van de gemeenteraad te beperken. Het niet ingaan op de vraag naar een commissie was voor mij de druppel die de emmer doet overlopen."

Buitenspel gezet

Samen met Mark Van Heel, die fractievoorzitter was, kondigden ook gemeenteraadsleden Britt Willems en Juan Roca Cervera én schepen van Jeugd Ils Blommaerts aan dat ze de N-VA-fractie verlaten. "De positie van Ils was al van in het begin van de legislatuur problematisch", vervolgt Van Heel. "Zij werd stelselmatig uitgesloten van beleidsbesprekingen, onder andere door vergaderingen doelbewust te plannen op tijdstippen die voor haar beroepsmatig onmogelijk waren. Ikzelf en mijn drie collega's zijn ook niet meer welkom op het lokale N-VA-bestuur en worden dus ook daar buitenspel gezet. We willen opnieuw ernstig genomen worden en ernstige debatten voeren over de beleidslijnen voor onze gemeente. Wanneer raadsleden van de meerderheid beslissingen in de krant moeten lezen of moeten vernemen via de oppositie, is er iets grondig fout."


"Het is spijtig dat deze mensen met hun deloyale houding de verandering in Boom willen tegenhouden", reageert burgemeester Jeroen Baert (N-VA). "Maar anderzijds kunnen we nu verder met de loyale en capabele mensen van onze ploeg. Na jaren van interne tegenwerking is de lucht nu zuiver bij N-VA Boom. Eigenlijk komen we hier zelfs sterker uit. Het vertrek van de vier zat er al lange tijd aan te komen. Zo betaalden ze al jaren geen afdrachten meer aan de partij. Daarmee hadden ze zich de facto al buiten de partij gesteld. De bevoegdheden van Blommaert werden zelfs al ingevuld door mezelf en de andere N-VA-schepenen. Volgende legislatuur is er trouwens sowieso een schepen minder. Dan zijn we beter van die mensen af."

Politieke spelletjes

Met het opstappen van het viertal verliest N-VA vier van haar elf zetels en is de Boomse coalitie van N-VA, Open Vld en CD&V haar meerderheid kwijt. De coalitie beschikt nu immers nog over slechts negen van de 25 zetels. Hoe het nu verder moet met het bestuur van Boom, is nog koffiedik kijken. "Het zal niet gemakkelijk worden nu", beseft Baert, "maar ik hoop dat alle partijen in de Boomse gemeenteraad beseffen dat politieke spelletjes spelen alleen maar de Bomenaar zelf treft."