Afbraak sociale flats stilgelegd

De afbraak van de appartementsgebouwen van sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek in de Velodroomstraat is tijdelijk stilgelegd, deze keer uit veiligheidsoverwegingen. Eerder liepen de werkzaamheden al vertraging op door het erg slechte weer in de maand december.

"Bij aanvang van de machinale afbraak begin deze maand werd vastgesteld dat de stabiliteit van de gebouwen erg slecht is", zegt Frank Maeremans, directeur van Goed Wonen Rupelstreek. "Dat is grotendeels te wijten aan de gebrekkige constructie van deze gebouwen bij de nieuwbouw begin jaren '90. Indien de gebouwen verder zouden worden afgebroken volgens de voorziene werkwijze, bestaat er een verhoogd risico dat delen ongecontroleerd zouden instorten. Op dit ogenblik bekijken de architect, de aannemer en de stabiliteitsingenieur hoe de gebouwen alsnog op een verantwoorde en veilige manier kunnen worden afgebroken. Ook de veiligheidscoördinator wordt bij dit overleg betrokken. In afwachting hiervan werd beslist de afbraak tijdelijk stil te leggen."


In totaal moeten er in de Velodroomstraat 160 sociale appartementen worden gesloopt. De flats vertoonden bouwtechnische mankementen en voldeden niet aan de hedendaagse normen.