Actiegroep Red Onze Kleiputten dient klacht in tegen Vlaamse Gewest: “Asbeststort jarenlang niet onderhouden”

Het asbeststort naast de Bosstraat.
Red Onze Kleiputten Het asbeststort naast de Bosstraat.
Actiegroep Red Onze Kleiputten heeft een klacht ingediend tegen het Vlaams Gewest en De Vlaamse Waterweg. Volgens de actiegroep is er sprake van inbreuken op de asbestwetgeving door het slecht beheer en het uitblijven van een volledige sanering van het asbeststort naast de Bosstraat in Boom.

Afgelopen week heeft de actiegroep Red onze Kleiputten zich burgerlijke partij gesteld bij de onderzoeksrechter van Antwerpen. Ze heeft een klacht ingediend tegen het Vlaams Gewest en de Vlaamse Waterweg, respectievelijk de eigenaar en de beheerder van het asbeststort naast de Bosstraat. “De klacht is gebaseerd op het jarenlang niet onderhouden van de afdeklaag van dit asbeststort, waardoor sinds lange tijd het asbest er bloot ligt”, zegt Frank Van Houtte van de actiegroep. “Bij droog en winderig weer kunnen de asbestvezels verwaaien en het inademen vanéén vezel is voldoende om een asbestkanker te ontwikkelen. Dit asbeststort ligt pal naast een woonwijk met twee scholen en een jeugdvereniging.”

Het afgelopen jaar werden er al een aantal klachten ingediend bij de politie over nalatigheden bij het uitvoeren van werken op het asbeststort naast de Bosstraat. Vorig jaar werd een stukje van het stort afgedekt, maar volgens de actiegroep blijft een groot deel onafgedekt en levert dit een acuut gevaar op voor de omwonenden. Uit eerdere luchtmetingen die de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen in het ruimere gebied van de Kleiputten liet uitvoeren, blijkt dat er asbestvezels aanwezig zijn, maar dat de Vlaamse asbestnormen niet worden overschreven. Er zou dus volgens de POM geen gevaar zijn voor de gezondheid.

Het asbeststort naast de Bosstraat.
Red Onze Kleiputten Het asbeststort naast de Bosstraat.