"Blijf met uw poten van ons Noeveren"

BUURT ONGERUST NA ILLEGALE BOMENKAP DOOR BOUWPROMOTOREN

Gladys De Milde, Flor Buggenhout, Eddy Stuer, Walter Schoeters en Jan Doms zijn ongerust. "Noeveren is beschermd", benadrukken ze. "Respecteer dat."
Ben Conaerts Gladys De Milde, Flor Buggenhout, Eddy Stuer, Walter Schoeters en Jan Doms zijn ongerust. "Noeveren is beschermd", benadrukken ze. "Respecteer dat."
Op de terreinen van Van Heygen op Noeveren werden vorige week een tachtigtal bomen illegaal gekapt. Voor de buurtbewoners een nieuw bewijs dat bouwpromotoren het op hun wijk gemunt hebben. "Er zijn geen bouwvergunningen afgeleverd en dat zal ook niet gebeuren, zolang het masterplan voor Noeveren niet klaar is", reageert burgemeester Jeroen Baert (N-VA).

Het was voor vele Noeverianen een grote schok toen ze op 30 november geconfronteerd werden met de bomenkap op de terreinen van Van Heygen, vlak bij de Nielsestraat en de Blauwe Pan. "Er waren een aantal opkuiswerken van 'struikjes en kleine boompjes' aangekondigd, die zouden starten op 4 december", vertelt Walter Schoeters.

Walter Schoeters van Bezorgd Noeveren aan het perkje waar enkele bomen zijn gekapt.
De Freine Walter Schoeters van Bezorgd Noeveren aan het perkje waar enkele bomen zijn gekapt.

In snelheid gepakt

"Maar de aannemer heeft ons allemaal in snelheid en in omvang gepakt. We hebben de gemeentelijke milieudienst en de politie gecontacteerd, die de kapwerken hebben stilgelegd. Maar het kwaad was op dat moment al geschied. Tientallen bomen - sommige met een stamomtrek van bijna één meter - waren al opgeruimd."


Volgens de buurtbewoners is de bomenkap een nieuw bewijs dat bouwpromotoren en grootgrondbezitters het op Noeveren hebben gemunt. "Onder het mom van opkuiswerken heeft de aannemer het terrein bouwrijp gemaakt", zegt Flor Buggenhout. "Een eventuele boete weegt niet op tegen de verwachte winst die een verkaveling met zich zal meebrengen. Sommige omwonenden werden zelfs al benaderd met voorstellen om door middel van grondenruil de verkaveling van het terrein te vergemakkelijken."

Geen vodje papier

Nochtans is Noeveren - het laatste relict van de steenbakkerijnijverheid - al vanaf 1986 een beschermd dorpsgezicht. "Elke steen die er wordt verbouwd, moet worden afgetoetst aan de normen van Erfgoed Vlaanderen", zegt Eddy Stuer. "Dan is het extra wraakroepend dat enkele grote spelers denken hier hun goesting te komen doen. Ze dienen zich te realiseren dat Noeveren bij wet wordt beschermd en dat verwaarlozing of vernietiging van ons dorpsgezicht strafbaar is. Het beschermingsbesluit is niet zomaar een vodje papier. We roepen de gemeente op om zelf ook kleur te bekennen en een signaal te geven."

Bouwvergunning

"Noeveren is inderdaad wettelijk beschermd en de wet moet worden nageleefd", reageert burgemeester Jeroen Baert (N-VA). "Wij waren absoluut niet op de hoogte van de bomenkap en hebben de werken meteen laten stilleggen toen we op de hoogte werden gebracht. Maar het is niet omdat er op privéterrein een aantal bomen worden gekapt dat dat een bewijs is van een nieuw bouwproject. Ik kan alleen maar zeggen dat er geen bouwvergunningen zijn afgeleverd en dat dat ook niet zal gebeuren, zolang het masterplan voor Noeveren niet klaar is. We zijn daar nu volop mee bezig, in samenwerking met de buurt. Dat masterplan zal vervolgens in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden gegoten, maar dat zal niet meer voor deze legislatuur zijn."