Imelda ontwikkelt nieuwe aanpak voor ziekte van Crohn

Onderzoekers onder leiding van Peter Bossuyt van het Imeldaziekenhuis hebben een nieuwe behandelingsstrategie voor de ziekte van Crohn ontwikkeld. De medicijnen blijven dezelfde, alleen de aanpak verschilt. De ziekte van Crohn is een aandoening van het maag-darmstelsel, waar in België een 25.000 mensen aan lijden. Er is maar een beperkt aantal behandelingen beschikbaar.

"Tijdens een grootschalig internationaal onderzoek zijn we nagegaan of een behandeling op basis van de symptomen van de patiënt, maar ook op basis van ontstekingsparameters in het bloed en de stoelgang, beter was dan een standaard behandeling. De resultaten tonen aan dat na een jaar van behandeling de patiënten die de nieuwe aanpak ondergingen het opvallend beter deden dan patiënten die de standaardbehandeling kregen", deelt het ziekenhuis mee. "Deze resultaten zijn opmerkelijk omdat beide groepen hetzelfde type medicaties ontvingen, maar enkel de behandelingsstrategie verschilde. De resultaten kunnen het bestaande beleid sterk beïnvloeden omdat het niet over nieuwe medicatie gaat, maar over een nieuwe behandelingsstrategie die onmiddellijk ingevoerd kan worden." (AVH)