Eerstesteenlegging KJOC gepland in juni

De eerstesteenlegging van het Kind en Jeugdontmoetingscentrum (KJOC) staat gepland in juni. De stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het centrum werd eind 2016 verleend. Zodra de gemeenteraad het ontwerp heeft goedgekeurd, kan het project worden aanbesteed.

Het Kind en Jeugdontmoetingscentrum komt naast de sporthal. De jeugddienst en het jeugdhuis zullen er huisvesten en ook de buitenschoolse kinderopvang De Wiebelboom krijgt er een plaatsje, waardoor ze 42 kinderen kunnen opvangen. Een polyvalente zaal maakt het geheel af.


"In het verleden is er sprake geweest van het najaar van 2016, maar omdat we moesten wachten op bepaalde studies, hebben we de startdatum van de bouw uitgesteld. We verwachten nu dat we, rekening houdend met het nazicht van de offertes, rond 15 juni de bouw kunnen starten. Bij de start van de werken gaan we op de werf een groot spandoek hangen met daarop een toekomstbeeld van het project", zegt schepen van Jeugd, Jan Fonderie (Groen).

2018 klaar

De komst van het KJOC is langverwacht en het financiële plaatje leidde in 2011 zelfs tot een breuk bij de toenmalige meerderheidscoalitie van BR en CD&V.


"Het Kind en Jeugdontmoetingscentrum is geen onderwijsinstelling. Op subsidies moeten we dus niet rekenen. In onze begroting staat een bedrag van 2,4 miljoen euro, maar het is nog wachten op het exacte gunningsbedrag. We hebben wel voor de zekerheid een marge voorzien, indien er meerkosten zouden zijn. Als alles vlot verloopt, zou het KJOC in september 2018 eindelijk een feit moeten zijn", besluit jeugdschepen Jan Fonderie. (AVH)