Bonheiden stuurt motie naar Vlaanderen: “Er wordt geregeld meer ontbost dan nodig”

Illustratiebeeld van ontbossing.
Mine Dalemans Illustratiebeeld van ontbossing.
Het lokaal bestuur van Bonheiden vindt dat er door een aantal Vlaamse regels en procedures te veel bos en bomen uit Bonheiden en Rijmenam verdwijnen. De gemeenteraad keurde onlangs een motie goed, die binnenkort naar de Vlaamse overheid wordt gestuurd. “We komen op voor het karakter van onze gemeente”, aldus milieuschepen Mieke Van den Brande (CD&V).

Oppositiepartij N-VA agendeerde de motie op de laatste gemeenteraad. Schepen Mieke Van den Brande (CD&V) had ook haar huiswerk gedaan en had enkele aanvullingen voor het voorstel. Meerderheid en oppositie zijn het eens dat de impact van het Vlaams beleid rond ontbossing groot is voor de gemeente. 

“Bij het vellen van bomen in het kader van een omgevingsvergunning, voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden, is er nu een bindend advies vereist van het Agentschap Natuur en Bos (ANB)”, steekt schepen Van den Brande van wal. “We stellen jammer genoeg vast dat  het ANB  geregeld meer ontbossing oplegt dan aanvankelijk aangevraagd werd, of dan nodig is voor het project.”

“Dit gebeurt zeker sinds de oprichting van het boscompensatiefonds. Dat leidt er soms toe dat alle bomen waarvoor boscompensatie betaald werd, effectief geveld worden”, aldus Van den Brande. “Daarom pleiten we er nu voor dat het ANB in haar advies terughoudender wordt in het toestaan van ontbossing, en dat als het toch wordt toegestaan, het behoud van bomen maximaal wordt opgelegd.”

Compensatiefonds

Volgens Van den Brande kan Bonheiden als bosrijke gemeente in verhouding weinig gebruik maken van de middelen van het boscompensatiefonds. “Deze middelen zijn meestal afkomstig van ontbossingen in woongebied. In onze gemeente zijn relatief weinig niet-beboste gronden met een groene bestemming, wat je wel nodig hebt om een nieuw bos te creëren. We kunnen de middelen hiervoor dus bijna niet gebruiken.”

“We zouden hierdoor graag een deel van de middelen uit het boscompensatiefonds aanwenden voor compensaties van bestemmingswijzigingen. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld eigenaars van beboste percelen bouwgrond aanmoedigen hun bos te behouden en de bestemming van hun grond definitief te wijzigen, zodat er opnieuw meer aaneengesloten stukken bos en natuur kunnen groeien. We vragen daarnaast om het Bosdecreet van 13 juni 1990 aan te passen door ‘het openbaar domein’ toe te voegen als locatie waar, via het boscompensatieplan, bomen kunnen geplaatst en gefinancierd worden.”

Meer ondersteuning

In de motie, gericht aan minister Zuhal Demir (N-VA), vraagt Bonheiden ook om de gemeenten verder te ondersteunen in de aanleg, het behoud en het beheer van klimaatgroen op haar grondgebied. Bonheiden vraagt ook de goedkeuring om een vooradvies af te leveren bij kapmachtigingen die verleend werden door ANB en een betere communicatie naar de buurt toe, bijvoorbeeld door meldingsplicht of het uithangen van de kapmachtiging bij ingrijpende bosbeheerwerken. “Eerstdaags wordt de motie opgestuurd. Hopelijk pikt Vlaanderen ons signaal op”, klinkt het bij de schepen.