Bomen gerooid om boscompensatie te vermijden

De omwonenden van Meersen-Noord zijn boos over een massale bomenkap in een binnengebied achter hun huizen. Projectontwikkelaar en eigenaar Matexi heeft een honderdtal bomen gerooid enkel en alleen om te vermijden dat ze later boscompensatie moet realiseren. Spontane begroeiing, zoals in de Meersen, moet na 22 jaar gecompenseerd worden en die periode was bijna bereikt. Ondanks veel protest, het indienen van bezwaarschriften en een negatieve beoordeling van het Beverse gemeentebestuur kreeg Matexi gelijk in beroep bij de provincie. Groen-sp.a roept het gemeentebestuur op te onderzoeken wat nog kan gedaan worden en vraagt een versnelde uitvoering van de beschermingsplannen voor het gebied. "Deze groene long tussen de verstedelijkte kernen van Melsele en Beveren is ook een buffer tussen de KMO-zone Pareinpark en de woongebieden", zegt voorzitter Bram Massar. Meersen-Noord ligt deels in woongebied, deels in woonuitbreidingsgebied. Het terrein wordt doorsneden door de Meersenbeek en is hierdoor waterrijk. In de afgelopen jaren kwam er spontane begroeiing en groeide het besef dat de bestemming van deze gronden niet geschikt is voor bebouwing. In de woonbehoeftestudie van de gemeente in 2000 werd het gebied als "liefst niet te ontwikkelen" aangeduid. Dat werd nog eens bevestigd in 2006. Volgens schepen van ruimtelijke ordening Boudewijn Vlegels (N-VA) betekent de boskap niet dat Matexi kan beginnen bouwen. "We willen nog steeds een groot deel van Meersen vrijwaren van woningbouw, maar die procedure loopt nog. We betreuren dat de eigenaar toch een kapvergunning kreeg." (PKM)

In Meersen-Noord werd een honderdtal bomen gerooid.
Kristof Pieters In Meersen-Noord werd een honderdtal bomen gerooid.