Eerste van reeks nieuwe fietsstraten ingericht

Het straatje achter de kerk aan het Sint-Bavoplein is vanaf nu officieel een fietsstraat. Fietsers mogen er de hele breedte van de rijbaan gebruiken. Ook motorvoertuigen mogen een fietsstraat gebruiken, maar ze mogen fietsers niet inhalen. De maximum snelheid bedraagt 30 km/uur. Bestuurders gebruikten dit straatje achter de kerk wel eens als sluipweggetje om de verkeerslichten aan de Hovesesteenweg te vermijden en daarom werd de rijrichting veranderd, wat het verkeer al aanzienlijk verminderde. De borden worden vandaag geplaatst, maar de straat wordt in september nog afgewerkt met een roodbruine asfaltlaag. Ook op het asfalt zal door middel van thermoplast aangeduid worden dat dit een fietsstraat is. (ADA)