Burgemeester steunt plannen Ringland

PRO Boechout&Vremde, de partij van Boechouts burgemeester Koen T'Sijen, steunt de visie van Ringland. "Ik doe een oproep aan alle gemeenten in de zuidrand om zich politiek achter de ideeën van Ringland te scharen. Dit versterkt het signaal naar de nieuwe Vlaamse regering. De beslissing om Ringland te realiseren zal ook positieve gevolgen hebben voor de rand rond Antwerpen. PRO Boechout&Vremde wenst Ringland te realiseren in combinatie met de aanleg van de A102 en het tracé Oosterweel-Noord", stelt T'Sijen. PRO is tegen de aanleg van de R11bis, maar pleit wel voor een optimalisatie van de huidige R11 door het ondertunnelen van de kruispunten. "Dit zal ook de leefbaarheid in de dorpskernen van Borsbeek en Mortsel ten goede komen."


Naast een beter wegennet vindt de partij dat er verder moet geïnvesteerd worden in fietsverbindingen, tramverlengingen en goederenvervoer over het spoor. (FSL)