Al 3 keer meer nieuwbouw dan nodig

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN

Ook langs de Vremdsesteenweg kwamen er de voorbije jaren heel wat appartementen bij.
Benoit De Freine Ook langs de Vremdsesteenweg kwamen er de voorbije jaren heel wat appartementen bij.
Het huidige bestuur krijgt het verwijt dat Boechout stilaan verandert in een stad. Er wordt te veel gebouwd, vindt de oppositie. Maar daar is burgemeester Koen T'Sijen het niet mee eens.

Volgens huidig burgemeester en lijsttrekker van Pro Boechout &Vremde is Boechout nog steeds een erg landelijke gemeente. "In Boechout wonen 625 mensen per vierkante kilometer. 74 procent van ons grondgebied is onbebouwd. Daarmee kent Boechout de laagste bevolkingsdichtheid en het hoogste percentage onbebouwde oppervlakte van alle gemeenten in de zuidrand van Antwerpen. We zijn de meest landelijke gemeente en dat willen we zo houden. Maar we zijn gebonden aan het ruimtelijk beleid van de hogere overheid. De Vlaamse regering heeft Boechout in grootstedelijk gebied ingedeeld. Dat betekent dat er een hogere woondichtheid moet gerealiseerd worden. Er zijn nu nog ongeveer 350 onbebouwde percelen die nog bebouwbaar zijn. Toch wordt er een beleid gevoerd om de bouwwoede in te tomen. Alleen het woonuitbreidingsgebied Mussenhoeve, tussen Gillegom en Vogeltjeswijk, wordt bebouwd. In ruil hebben we het gebied Molenveld kunnen omzetten van wonen naar park- en recreatiegebied. Ook het landschapspark Frijthout kon als compensatie met 4,5 hectare natuur- en wandelgebied uitgebreid worden."

Beweging 't Dorp

Maar daar is de nieuwe beweging 't Dorp niet mee eens. Zij vinden dat er te veel gebouwd wordt in vergelijking met de noden die er zijn. "Een gevoel dat in het dorp sterk leeft, is dat er veel gebouwd wordt", klinkt het. "De grote vraag is dan of dat echt nodig is? De cijfers zeggen van niet: we hebben vandaag al drie keer meer nieuwbouw dan we, volgens de voorspellingen van de Vlaamse overheid, in 2024 nodig zullen hebben. Natuurlijk zal er altijd een nood zijn aan betaalbare woningen, alleen los je dat niet op met grote bouwprojecten en dure appartementsblokken. Wel met bijvoorbeeld het herbestemmen van bestaande gebouwen of kleinschalige inbreiding in bestaande woonzones. Er is nog meer dan genoeg plaats voor wie hier wil wonen, zonder dat we daarvoor de open ruimte moeten opofferen. Wij pleiten voor het behoud en zelfs het bijcreëren van open ruimte. En ook voor een grote denkoefening met de inwoners over waar we met het ruimtelijk beleid van onze gemeente naartoe willen. Wij willen eerst en vooral weten wat de mensen die hier wonen vinden."