Aankoopbon voor elke inwoner, toeristisch zomeraanbod én huldemoment voor coronahelden: gemeenteraad keurt relanceplan goed

Boechout tijdens de lockdown: verlaten. Het relanceplan moet de gemeente opnieuw doen bruisen.
Benoit De Freine Boechout tijdens de lockdown: verlaten. Het relanceplan moet de gemeente opnieuw doen bruisen.
Steun voor kwetsbare gezinnen en lokale armoedebestrijding, een aankoopbon van 10 euro voor elke inwoner, ondersteuning van verenigingen, een toeristisch zomeraanbod en een huldemoment voor haar coronahelden: dat zijn enkele kernpunten van het relanceplan van de gemeente Boechout. Het plan werd maandagavond op de gemeenteraad goedgekeurd.

Nu de coronamaatregelen beetje bij beetje worden opgeheven, maakt Boechout plannen over hoe ze een heropleving van het dagelijkse leven het best aanpakt en ondersteunt. “De maatregelen die we hebben genomen, die nog lopen en die we in de toekomst nog kunnen nemen, werden samengevoegd in een relanceplan. Met dat plan willen we van Boechout opnieuw een dorp maken om te ontmoeten. Het plan is een levend document dat we nog zullen aanpassen. We werken de ideeën verder uit en toetsen ze op hun effectiviteit en haalbaarheid”, zegt burgemeester Koen T’Sijen.

Voucherbonnen

Het plan is opgebouwd rond vijf thema’s, waarvoor de gemeente van de Vlaamse overheid extra middelen kreeg. “Meer dan 50.000 euro wordt besteed aan lokale armoedebestrijding. Zo onderzoeken we onder meer hoe we deze middelen via een nieuw reglement en via lokale voucherbonnen structureel kunnen verdelen aan kwetsbare gezinnen en armoedeprojecten”, zegt T’Sijen. Daarnaast zal de gemeente aan elke bewoner een aankoopcheque van 10 euro schenken, te besteden bij de lokale handelaars, marktkramers en horeca. “Zo maken we meer dan 135.000 euro vrij om de koopkracht te verhogen. Wie wil, kan zijn cheque bij de dienst Welzijn inleveren. Die zal de cheques verdelen onder de minderbedeelden.”

Zomeraanbod

Boechout zet deze zomer ook in op een sterk toeristisch, cultureel en sportief zomeraanbod. “Zo lanceren we een nieuwe fietsroute, een Belpopwandeling en openluchtconcerten”, zegt Koen T’Sijen. “Maar we vergeten onze verenigingen niet. Met de middelen uit het Vlaams noodfonds, meer dan 145.000 euro, willen we jeugd-, sport-, cultuur- en seniorenverenigingen extra ondersteunen.” Heel wat mensen hebben in deze periode de voordelen van wandelen en fietsen (her)ontdekt. “Met de subsidie van 7.000 euro passen we het openbare domein aan om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven: extra belijning, verbreden van de fietsoversteekplaatsen, bijkomende fietsenstallingen, glasbolreflectoren enzovoort.”

Tot slot wil Boechout, samen met andere gemeenten, deelnemen aan de Week van de Duurzame Gemeente van 18 tot 25 september waarin ze haar duurzame (corona)helden in de kijker zal zetten en wil ze een heldenbos planten.

Oproep

Omdat dit relanceplan nog in volle ontwikkeling is, wil de gemeente graag haar inwoners betrekken bij de uitwerking ervan. Wie suggesties of ideeën heeft, kan ze bezorgen aan Marc Speelman: marc.speelman@boechout.be of Marc Speelman, p/a gemeentehuis, Heuvelstraat 91, 2530 Boechout.