"Hove is aantrekkelijkste bruid"

N-VA-AFDELINGEN SLUITEN FUSIES IN STREEK NIET UIT

Burgemeester van Hove Koen Volckaerts (N-VA). "Wij willen nauwer samenwerken met Lint."
rv Burgemeester van Hove Koen Volckaerts (N-VA). "Wij willen nauwer samenwerken met Lint."
Op de gemeenteraad van Boechout heeft N-VA als enige partij niet tegen een mogelijke fusie met een andere gemeente gestemd. En ook de partijgenoten in Edegem, Hove en Lint sluiten een fusie niet uit. "Hove is de aantrekkelijkste bruid in de regio", stelt haar burgemeester Koen Volckaerts.

De Vlaamse regering moedigt Vlaamse gemeenten met minder dan 15.000 inwoners aan om te fuseren. Daar hangt ook een financiële stimulans aan vast. Gemeenten die vrijwillig fuseren, bekomen een schuldkwijtschelding van 500 euro per inwoner. In Edegem, Hove, Lint en Boechout hangt de fusiekoorts al langer in de lucht en in die laatste gemeente passeerde het onderwerp maandagavond ook nog eens op de gemeenteraad. Meerderheidspartij PRO Boechout&Vremde van burgemeester Koen T'Sijen diende de motie tegen een mogelijke fusie in. Enkel oppositiepartij N-VA stemde tegen, en wil daarmee een mogelijke fusie dus niet uitsluiten.


"Wij zijn niet per se op zoek naar een fusie, maar we zijn er ook niet radicaal tegen", benadrukt lijsttrekker Sven Snyders van N-VA. "We zijn uiteraard wel tegen gedwongen fusies of tegen fusies met gemeenten of steden die demografisch volledig anders in elkaar zitten, zoals Mortsel en Lier. Logische gemeenten voor ons zijn bijvoorbeeld Hove of Lint, die niet voor alle diensten evenveel ambtenaren hebben. Dat is een probleem dat een fusie kan oplossen. Dan is er natuurlijk nog het financiële voordeel van de schuldkwijtschelding. Dat is op zich geen beweegreden om te fuseren, maar het is wel mooi meegenomen."


Ook Edegem wil een mogelijke fusie met Hove onderzoeken. "Edegem en Hove komen samen aan ongeveer 30.000 inwoners, zoals de Vlaamse regering het wil", zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA).

N-VA-lijsttrekker Sven Snyders uit Boechout. "Logische gemeenten voor ons zijn bijvoorbeeld Hove of Lint."
rv N-VA-lijsttrekker Sven Snyders uit Boechout. "Logische gemeenten voor ons zijn bijvoorbeeld Hove of Lint."

Zelfde DNA

"Bovendien hebben onze gemeentes hetzelfde DNA en liggen zowel de uitdagingen en de opportuniteiten voor ons op dezelfde lijn. Wat wij vrezen, is dat de Vlaamse regering deze schaalvergroting in de toekomst zal verplichten en dit zonder financiële stimulans. Die stimulans zou bij een vrijwillige fusie voor Edegem de uitstaande bankschuld bijna volledig wegwerken", stelt Metsu. "Naast Boechout en Edegem zegt ook Lint niet neen tegen een fusie met ons", vult Hoves burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) aan. "Hove is de meest aantrekkelijke bruid in de regio. Zelf willen we nauwer samenwerken met Lint. Niet dat er meteen fusiegesprekken zullen komen als we na oktober het bestuur weer halen. Maar met betere intergemeentelijke samenwerkingen kunnen er wel volgende stappen gezet worden. Tegen dan zijn we opnieuw enkele jaren verder en is er ook een nieuwe Vlaamse regering met nieuwe doelstellingen. Wij hebben geen schrik van een mogelijke fusie, maar het is voor ons zeker geen must. Wel moeten partijen die voor een fusie zijn, zich niet blindstaren op de schuldkwijtschelding. Want een fusie brengt ook heel veel reorganisatiekosten met zich mee."