"Antwoord koningin geeft me weer moed"

PAPA VAN ONTVOERDE RUBI (5) SCHREEF BRIEF AAN MATHILDE

Gert Broeckx met de brief van de koningin en enkele foto's van zijn ontvoerde dochter.
Foto De Freine Gert Broeckx met de brief van de koningin en enkele foto's van zijn ontvoerde dochter.
Gert Broeckx, de papa van de ontvoerde Rubi (5), heeft een brief gekregen van koningin Mathilde, waarin ze hem heel veel moed en steun toewenst. Hij hoopt dat de steun van de koningin ervoor kan zorgen dat zijn dochtertje, die in 2013 ontvoerd werd door zijn Peruviaanse vrouw July, snel naar België kan terugkeren.

Gert Broeckx, de papa van het ontvoerde meisje Rubi, schreef op 24 juli een brief naar koningin Mathilde waarin hij haar uitleg gaf over de situatie van zijn dochtertje. "Ik stuurde de brief naar aanleiding van de vijfde verjaardag van mijn dochter. Op de voorkant stond er een grote foto van Rubi en op de achterkant heb ik de situatie uitgelegd. Ik vroeg de koningin of zij geen rol van betekenis kon spelen en haar invloed in de schaal kon werpen om het dossier uit het slop te halen", vertelt papa Gert. Tot zijn grote verbazing kreeg hij een maand later een brief met het antwoord van koningin Mathilde in de bus. Het ging om een korte, getypte brief. "De koningin schreef dat ze me heel veel moed toewenst en dat ze met me meeleeft. Ook schreef ze dat ze contact zou opnemen met justitie en Buitenlandse Zaken om mijn zaak aan te kaarten."


De brief van de koningin heeft Gert opnieuw hoop en moed gegeven dat hij zijn dochtertje op een dag zal terugzien. Volgens hem is onze koningin daar de geschikt persoon voor. "Ik heb mijn brief heel bewust tot haar gericht. Onze koningin is iemand die erom bekend staat heel fel bezig te zijn met humane rechten en de rechten van het kind in het bijzonder. Als er iemand is die de zaak in een stroomversnelling kan brengen, is het koningin Mathilde wel", aldus Gert. Nu is het opnieuw afwachten wat er de komende maanden zal gebeuren. Eerder ontving Gert ook al een brief van CD&V-politicus Wouter Beke. Hij schreef dat niemand in dergelijke situaties zou mogen verkeren.

Peru

Rubi Broeckx werd op 18 oktober 2013 door haar Peruviaanse moeder July ontvoert naar Ayacucho in het zuiden van Peru. Tot op vandaag verblijft Rubi daar nog steeds, hoewel Gert het hoederecht heeft. "Maar daar trekken ze zich in Peru niets van aan. De Belgische wet heeft in Peru geen waarde." Nochtans tekende Peru het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Dat verdrag stelt dat kinderen onder de zestien jaar terug moeten keren die onterecht weggehaald werden of worden vastgehouden in een land en dat de voogdijwetgeving van een land ook geldt in het land waar het kind wordt ondergebracht. Bovendien moet de samwenwerking tussen beide landen van die aard zijn dat een snelle terugkeer van kind mogelijk wordt gemaakt. En daar wringt het schoentje. Gert zit al jaren in een juridische strijd verwikkeld met de authoriteiten. Op dit moment ligt zijn zaak bij het gerecht van Lima.