Zeven nieuwe oplaadpunten voor elektrische wagens tegen 2020

Ook de stad Blankenberge wil het gebruik van elektrisch rijden stimuleren. In samenspraak met Eandis en operator Allego wil de stad tussen nu en 2020 minstens zeven oplaadpunten plaatsen. De elektrificatie van de mobiliteit heeft vele voordelen. Zo is er een reductie van de CO2-uitstoot, van fijne stofdeeltjes, van geluidsvervuiling... "Momenteel is er één locatie in Blankenberge waar op het openbaar domein voertuigen kunnen opgeladen worden (Koning Leopold III-plein, red.", zegt Patrick De Klerck (Open VLD), schepen van Milieu. "Tegen 2020 komen er zeven extra. De volgende maanden voorzien we bijkomende oplaadpalen ter hoogte van de Graaf Jansdijk en het Delangheplein. Bij de realisatie van de parking op de voormalige Q8-site wordt ook een oplaadpaal voorzien. Daarna zullen zullen er ook verschijnen in de K. Boudewijnlaan, langs de Barcadère, in de Diksmuidestraat en in de zone van de nieuwe verkaveling De Lange Thuyn." (MMB)