Nieuwe project gemeenschapsdienst start in maart

In Blankenberge start begin maart het nieuwe project 'gemeenschapsdienst'. Personen die via het OCMW een leefloon ontvangen, kunnen voortaan enkele uren per week taken uit te voeren in dienst van de gemeenschap. "Maar hun loon van 1 euro per uur is veel te weinig", vindt sp.a.

"We zullen gebruik maken van de nieuwe wetgeving die zegt dat de OCMW's leefloners mogen inzetten om gemeenschapsdiensten uit te voeren", zegt schepen van Openbare Werken en OCMW-voorzitter Ivan De Clerck (Open Vld). "We willen in totaal een 20 à 25-tal van deze mensen inzetten, samen met het personeel van de technische dienst. Vanwege het verbod op pesticiden is het nu een hele opdracht om alles handmatig onkruidvrij te houden. Veel handen samen kunnen deze uitdaging tot een goed einde brengen. De leefloners voelen zich opnieuw nuttig en kunnen zo iets terug doen voor de maatschappij die hen hulp aanbiedt."


Oppositiepartij sp.a klaagt aan dat men voor de gemeenschapsdienst slechts 1 euro per uur zal verdienen. "Om te werken moet je een behoorlijk loon ontvangen en geen aalmoes. Aalmoezen ruiken naar uitbuiting", aldus fractieleider Anneke Crevits (sp.a.) "Minstens een deel van de leefloongerechtigden doet zo het werk dat anders door gewone betaalde werkkrachten zou worden verricht. Op die manier wordt er werk vernietigd in plaats van gecreëerd." (JVRB)