Nieuwe bestemming voor Conscienceplein

De Jeugddienst Blankenberge heeft deze week een pannaveldje geïnstalleerd op het Consciencepleintje. Het plein naast de Markt had lange tijd geen functie meer als speelpleintje doordat de ruimte tijdens wegenwerken werd gebruikt als werfzone.

De veerwippen die er voordien stonden, waren in slechte staat waardoor de jeugddienst besloot deze niet terug te plaatsen. De kindergemeenteraad kaartte in haar advies enkele jaren geleden al de nood aan speelruimte in het centrum aan. Ook de jeugddienst was al lang op zoek naar een nieuwe bestemming voor het pleintje. Gezien de nood aan sportelementen in de binnenstad werd geopteerd voor een pannaveldje. Panna is een vorm van straatvoetbal. waarbij Het stadsbestuur wil in de toekomst nog meer investeren in dergelijke infrastructuur. (MMB)