Herstel gaslekken zal drie dagen duren

De gaslekken onder de vernieuwde Kerkstraat en Molenstraat in Blankenberge worden nog voor de krokusvakantie hersteld. Even werd gevreesd dat de pas heraanlegde winkelstraten weer opengebroken zouden moeten worden, maar het probleem valt vrij goed mee.

Gasnetbeheerder Eandis stelde vier locaties met verhoogd gasverlies in de Kerkstraat en twee locaties in de Molenstraat vast. Concreet gaat het over de afkoppelingen naar de huizen, die ter hoogte van de brandafsluiters zouden zijn geraakt. Volgens Eandis zijn die ontstaan tijdens de heraanleggingswerken. Het gevaar is beperkt en alles kan hersteld worden in maximum drie dagen, op kosten van Eandis.


De precieze datum voor de start van de werken ligt nog niet vast, maar nog voor het einde van de maand zullen de gaslekken hersteld zijn via kleinschalige ingrepen die weing hinder veroorzaken. Dat werd afgesproken na overleg tussen Eandis en schepen van Openbare Werken, Ivan De Clerck (Open Vld). "Er zal telkens een put van een meter op een meter gegraven moeten worden. Het was niet zo erg als initieel gevreesd, maar voor de veiligheid mogen we ook niet te lang wachten", zegt De Clerck. "Ik wil ook benadrukken dat er in samenspraak met Eandis is overeengekomen dat de huidige aannemer van de heraanleg ook de definitieve herstelling van het wegdek zal uitvoeren." (JVRB)