"Vervang zuilen Sint-Rochuskerk door bomen"

Er ligt een voorstel op tafel om de zuilen van de Sint-Rochuskerk in Blankenberge te vervangen door bomen. Op die manier zou de kerk en de omgeving kunnen uitgroeien tot een spirituele tuin.


Zoals bekend wil de stad de grootste kerk een nieuwe invulling geven. Het gaf een ontwerpbureau de opdracht een haalbaarheidsstudie klaar te maken om de toekomstmogelijkheden te bekijken. Dat bureau schuift nu twee concepten naar voren: ofwel wordt de kerk een spirituele tuin, ofwel worden de zijkanten transparant, maar wordt de kerk zelf wel bewaard. "Het zijn maar concepten, geen beslissingen", zegt schepen Björn Prasse (Open Vld). "Het is duidelijk dat er investeringen nodig zullen zijn in de kerk. Verder moeten er ook altijd minstens 250 plaatsen behouden blijven voor vieringen. We stellen de studie straks voor aan de gemeenteraad. Daarna zullen we samen met de kerkfabriek, de provincie en de Vlaamse Bouwmeester de mogelijkheden bekijken." (BHT)