Stad zuivert afvalwater langs afgelegen straten

Enkele werkmannen voerden gisteren bij een gezin al werken uit aan het rioleringstelsel.
Foto Mine Dalemens Enkele werkmannen voerden gisteren bij een gezin al werken uit aan het rioleringstelsel.
Voor bewoners van huizen langs afgelegen straten en buurten is het financieel en praktisch niet altijd haalbaar om alle woningen aan te sluiten op het rioleringsstelsel.

Om hun afvalwater te scheiden en te zuiveren, neemt het stadsbestuur de plaatsing van een IBA of Indiviudele Behandeling voor Afvalwater voor z'n rekening. "We zijn één van de eerste gemeenten in de provincie die kiest voor een collectieve aanpak", vertelde burgemeester Frieda Brepoels.

Prioritaire locaties

Ze stelde gisteren de eerste IBA voor die momenteel geïnstalleerd wordt in de achtertuin van een kangoeroewoning op de Berenbroekstraat in Eigenbilzen. "Hier zijn vijftien huizen en hun afvalwater wordt met een eigen installatie afgevoerd en gezuiverd", vertelt Veerle Schoenmakers, schepen van Milieu. Tegen 2021 worden bij dertig bijkomende woningen ook een IBA voorzien. "Ze liggen op prioritaire locaties en de eigenaars van de huizen moeten zo'n IBA installeren. Normaal moeten ze de kosten hiervoor uit eigen zak betalen. Een installatie kost 6.000 euro. Als stad komen we met 2.500 euro per IBA tussen, voor de overige 3.500 euro bekomen we subsidie." De eigenaars moeten enkel de kosten van de aansluiting voor hun rekening nemen.

Aparte buis

Hoe werkt zo'n individuele installatie voor het zuiveren van het afvalwater? "Het regenwater wordt met een aparte buis afgevoerd en komt terecht in een nabijgelegen beek, gracht of in de natuur", vertelde Luc Vleugels, afkoppelingsdeskundige bij Aquafin dat de installaties plaatst. "Het vuil water loopt via een andere buis naar een bak. Hierin doen we resten van bruine turf uit Duitsland. Micro-organismen filteren het water dat door de bak loopt. Zo'n bak kan per dag tot 760 liter vuil water verwerken."


Kees Van der Kooij en z'n vrouw Myriam Vanhoof, het echtpaar dat op Berenbroek de woning betrekt waar de eerste IBA geplaatst wordt, kijken tevreden toe op de werken. "Voorheen gebruikten we voor het afvalwater een bezinkput, straks hebben we een IBA. Zo kunnen we proper afscheid nemen, aangezien we terug naar Nederland verhuizen", besluit het koppel. (LXB)