Stad stimuleert gebruik Europese gehandicaptenkaart

Het stadsbestuur stimuleert personen met een beperking om de European Disability Card te gebruiken. Personen met een beperking ervaren vaak moeilijkheden wanneer ze hun handicap moeten aantonen. De kaart zorgt voor een duidelijk, uniform en afdwingbaar bewijs van hun handicap. Bovendien heeft de houder van de kaart recht op een aantal voordelen op het vlak van cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. De stad stapt in het project en engageert zich nu om de Europese kaart te promoten. (LXB)