Stad en De Lijn werken samen aan herinrichting stationsomgeving

Bart Jorissen, Wim Claes, Frieda Brepoels, Guido Cleuren en Walter Bollen aan het stationsplein.
Foto Borgerhoff Bart Jorissen, Wim Claes, Frieda Brepoels, Guido Cleuren en Walter Bollen aan het stationsplein.
Het stadsbestuur en vervoersmaatschappij De Lijn gaan samen de omgeving van het station herinrichten. Gisteren werd de opwaardering ter hoogte van de bushaltes tegenover het station voorgesteld. "Zoals het plein aan het station er vandaag bij ligt, is niet meer dan deze tijd", zegt burgemeester Frieda Brepoels. "We willen het stationsplein overzichtelijker maken, maar ook het comfort en de veiligheid voor de reizigers verbeteren", zegt Wim Claes van De Lijn.

Het prijskaartje voor de werken loopt op tot een klein miljoen euro. De Lijn komt tussen voor 563.000 euro, de stad neemt iets meer dan 353.000 euro voor haar rekening. In ruil hiervoor krijgen de mensen die straks de trein nemen of op een bus stappen een gezellig, modern en functioneel ingericht stationsplein terug. "Het huidige busstation is sterk gedateerd: de perrons zijn te smal, er zijn geen bushokjes. Fietsers, auto's en bussen komen op drukke momenten van de dag in conflict met elkaar. We willen dat het bus- en treinstation op een vlottere en veiligere manier kan bereikt worden. Dat geldt ook voor de parking en de nabijgelegen scholencampus", zegt Claes. "Het nieuwe stationsplein zal fungeren als een multifunctionele stadspoort die een meerwaarde biedt voor trein- en busreizigers, leerlingen en personeel van de nabijgelegen scholen", zegt Brepoels.


Extra aandacht bij de herinrichting gaat naar de veiligheid van mensen die van en naar het station, de bussen of scholen in de omgeving gaan. "Evenwijdig met de spoorlijn voorzien we een fietspad", zegt schepen van mobiliteit Walter Bollen.


Ook het kruispunt in de buurt van het station wordt aangepakt. "Nu staat al vast dat de bussen die van de Eikenlaan komen straks rechtdoor zullen rijden richting Sint-Martinusstraat. Hierdoor worden opstoppingen op de kruising vermeden", besluit schepen Guido Cleuren. (LXB)