Groen licht voor kippenfarm

STAD LEGT VOORWAARDEN OP EN BRENGT AANTAL DIEREN TERUG TOT 9.000

De buurt blijft met gemengde gevoelens zitten nu het schepencollege de goedkeuring gegeven heeft voor de kippenboerderij.
Foto TONY VAN GALEN De buurt blijft met gemengde gevoelens zitten nu het schepencollege de goedkeuring gegeven heeft voor de kippenboerderij.
De biologische kippenboerderij op de grens van Spurk en Rooi komt er. Het schepencollege heeft zopas groen licht gegeven voor de bouw- en milieuvergunning. Uitbater Christophe Willems (33) moet wel inspanningen leveren om de geurhinder en geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. "We overlegden tot twee keer toe met de omwonenden en houden rekening met hun opmerkingen", belooft burgemeester Frieda Brepoels

"Ja, de stad is ons tegemoet gekomen, maar we blijven met gemengde gevoelens achter", zegt Peter Zajc, een van de omwonenden van de toekomstige kippenfarm. Hoewel de boerderij in een landbouwgebied komt, is de buurt ongerust over de implicaties van het bedrijf dat 1.800 vierkante meter groot wordt. Zo'n 9.000 legkippen zullen er ondergebracht worden, en dat kan voor heel wat overlast zorgen. "Na het eerste gesprek met de stad, hadden we het gevoel dat er naar ons geluisterd werd", zegt Zajc. "Er kwam een tweede ontmoeting, maar amper twee dagen later kent het college de vergunning al toe. Merkwaardig toch?!?"


Zajc blijft erbij dat de kippenboerderij niet thuishoort op de grens tussen Rooi en Spurk. "De stal ligt veel te dicht bij de huizen. Ondanks de voorwaarden die de stad de kippenboerderij oplegt, blijft de vrees bestaan dat de leefbaarheid in de buurt onder druk zal komen te staan."


De buurtbewoners bekijken nog of ze in beroep gaan tegen de toegekende vergunning.

Bezorgdheden

Burgemeester Brepoels herhaalt dat er wel degelijk rekening gehouden is met de bezorgdheden van de buurt. "In de oorspronkelijke aanvraag stond er dat de boerderij 10.000 legkippen zou huizen. Dat is nu teruggebracht tot 9.000", zegt ze. "Toegegeven, de farm ligt dicht bij de woningen, maar wel in een landbouwzone. Bovendien is er al een kippenstal in de buurt met zo'n 6.000 dieren, en daar is nog nooit geur- of geluidshinder vastgesteld."


Ook voor de vrees dat vrachtwagens voor onveilige situaties op de wegen in de buurt kunnen zorgen, heeft de burgemeester een oplossing bedacht. "Het transport mag niet door de dorpskern, maar moet langs de Rehagestraat van en naar de farm. En de mest? Die wordt in een afgesloten loods opgeslagen", zegt Brepoels.


Verder moet de uitbater de uitstoot van fijn stof laten meten door een gespecialiseerde firma. "Vóór de opstart moet hij een meting laten uitvoeren en een jaar later een tweede. Als het nodig is, krijgt hij extra voorwaarden opgelegd", vult schepen van Milieu Veerle Schoenmaekers aan. "Verder moeten er hagen aangeplant worden tussen de uitloopweiden en moeten er struiken komen rond de boerderij."

Volgens de normen

En of de levensomstandigheden voor de kippen aanvaardbaar zijn? Volgens de uitbater wel. "De stal wordt opgedeeld in drie delen. De kippen in elk compartiment krijgen een aparte uitloopweide. Per vierkante meter krijgen er zes kippen een plekje, zoals de norm het wil. Verder wordt er een overdekte scharrelruimte voorzien", zegt Christophe Willems.