Extra maatregelen tegen wateroverlast

Het stadsbestuur steekt een tandje bij in de strijd tegen wateroverlast. De aanleiding is het aanhoudende regenweer dat in het voorjaar van 2016 ook delen van Bilzen teisterde.

Als gevolg hiervan stelde de stad een actieplan op waarin heel wat maatregelen zijn opgenomen om toekomstige overstromingen tegen te gaan. Nu wordt er nog eens 306.000 euro uitgetrokken.


Vier knelpunten worden aangepakt: de Oude Bekstraat en de Weg naar Diepenbeek in Munsterbilzen, de Rode Kruislaan in Grote Spouwen en het Vereveld in Bilzen.

Riolering aanpassen

"Hier gaat het om het aanpassen van bestaande constructies en de rioleringskokers", legt schepen van Openbare Werken Guido Cleuren uit. Bovendien worden de bestaande duikers in de Winterbeek, die door Beverst stroomt, verbeterd.

Capaciteit vergroten

"Ze worden verbreed en verhoogd", aldus de schepen. "Bij noodweer wordt de capaciteit voor de doorvoer van het water vergroot."


Gelijktijdig met de werken aan de Winterbeek gaat de stad nog een voetpad aanleggen dat de Beekstraat en de Vogelzangstraat in Beverst met elkaar zal verbinden.

Ingrepen werken

"De eerder gedane ingrepen werpen kennelijk vruchten af, vindt burgemeester Frieda Brepoels. "Enkele weken geleden bleef de stad ondanks de hevige regenval gespaard van wateroverlast", aldus Brepoels.


(LXB)