Bilzenaren vergaderen rond de ‘klimaattafel’

Klaas De Scheirder
De stad Bilzen wil de bevolking de kans geven om mee te werken aan het klimaatplan dat in maart ingediend moet worden. Tijdens ‘klimaattafels’ mogen burgers voorstellen doen rond het wel en wee van het lokale milieubeleid.

“Met de diensten van de stad hebben we in het kader van het meerjarenplan al een eigen denkoefening rond duurzaamheid, vergroening en andere maatregelen om de klimaatopwarming tegen de gaan gemaakt”, vertelt Maike Meijers, schepen van Milieu. “Nu willen we ook de bevolking de kans geven om mee te werken aan ons klimaatactieplan dat we in maart moeten indienen. Op 15 januari om 19 uur wordt iedere geïnteresseerde uitgenodigd in de Bilding, achter de Kimpel.”

Vier thema’s

De avond, die georganiseerd wordt in samenwerking met Alebi (de milieuraad) verloopt in vier rondetafelgesprekken met een doorschuifsysteem. “De thema’s die aan bod komen zijn, ‘mobiliteit’, ‘wonen en energie’ en ‘landbouw, voeding en korte keten’”, vervolgt de schepen. “Het uitgangspunt van de gesprekken is telkens dubbel: wat doet de stad of wat kan de stad meer doen? En ikzelf, als burger? Vervolgens zullen we de haalbare voorstellen opnemen in ons klimaatplan dat achteraf aan de bevolking wordt voorgesteld.” 

Als schepen heeft Meijers zelf de bedoeling om de bevolking te informeren over wat de stad doet op vlak van milieu, klimaat en leefomgeving. “Maar ik wil de Bilzenaren ook sensibiliseren en stimuleren tot het nemen van kleine of grote stappen voor het milieu. Milieu- en klimaatproblematiek is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid en vergt inspanningen van ons allemaal.”

De deelname aan de klimaattafels is gratis.