Bilzen start met speelpleinwerking voor kinderen met een beperking: “Mijn zoontje kan niet terecht in de reguliere opvang”

In de lokalen van basisschool Klavertje 3 zal gedurende vijf weken een programma uitgewerkt worden met de nodige aandacht voor de zorgbehoefte.
Mine Dalemans In de lokalen van basisschool Klavertje 3 zal gedurende vijf weken een programma uitgewerkt worden met de nodige aandacht voor de zorgbehoefte.
De stad Bilzen slaat de handen in elkaar met vzw de regenbOog om vanaf de zomervakantie een speelpleinwerking te voorzien op maat van personen met een beperkingen. Kinderen van 3 tot 21 jaar kunnen gedurende vijf weken terecht in de plaatselijke basisschool Klavertje 3.

Stad Bilzen, vzw de regenbOog en basisschool Klavertje 3 gaan een samenwerking aan om een speelpleinwerking voor kinderen en jongeren met een beperking uit te bouwen. “Iedereen heeft recht op vrijetijdsbesteding en sociaal contact”, vindt schepen van Kinderopvang Griet Mebis. “Kinderen en jongeren met bijzondere noden vragen een speciale aanpak. Stad Bilzen trekt daarom 10.000 euro uit om ‘De Boomhut’ te ondersteunen. De voorzieningen en expertise van Klavertje 3 als school voor buitengewoon onderwijs en de regenbOog als partner in vrijetijdsbesteding voor personen met een beperking vormen een absolute meerwaarde.”

Maatwerk

Begeleiders van de vzw bieden vijf weken lang een gevarieerd programma aan. Dat combineren ze met gespecialiseerde zorg waar nodig. Per week zijn zo’n twintigtal plaatsen beschikbaar. “De zomervakantie is een eerste stap”, vervolgt Mebis. “We spelen met het idee om de werking uit te breiden naar alle vakanties.”

Moeder Hilde schaart zich alvast achter het project. Haar tienjarig zoontje Noah heeft namelijk een zwaardere vorm van autisme. “Noah heeft bijvoorbeeld meer structuur nodig in zijn leven en reageert anders op prikkels. Hij kan, net zoals enkele anderen kinderen, niet terecht in de reguliere opvang. Daarom is het bijzonder dat er nu in Bilzen wel een alternatief is dat inzet op maatwerk.”

De prijs voor de kampen bedraagt 4 euro voor een halve dag en 8 euro voor een hele dag. Geïnteresseerden nemen best zo snel mogelijk contact op met vzw de regenbOog via hun website www.deregenboog.be. Inschrijven kan vanaf 27 april. De regenbOog voert vervolgens kennismakingsgesprekken en stelt op basis van criteria, zoals de zorgbehoefte en de gezinssituatie, een planning op. Wie meer info wil, kan op 10 maart terecht in Klavertje 3 in Bilzen.