Beken Munsterbos mogen weer slingeren

Eén van de beken wordt door een kraan onder handen genomen.
Foto Coenen Eén van de beken wordt door een kraan onder handen genomen.
Natuurpunt en de provincie Limburg zijn met werken gestart in het Munsterbos. Bedoeling is om de beken in het beschermde natuurgebied weer te laten slingeren.

"Door de beken te laten slingeren, kunnen we meer water bufferen", zegt Ward Cielen, conservator van het Munsterbos. "Wie in de lager gelegen dorpen woont, loopt zo minder risico op wateroverlast."


Ook de natuur heeft wat bij de werken te winnen. "Zo plaatsen we vistrappen, waardoor de vissen als vanouds weer stroomopwaarts kunnen zwemmen, om er te paaien", aldus Cielen. "Zeldzame soorten, zoals de beekprik, krijgen zo extra kansen. We zullen overigens ook enkele oude vijvers in het gebied herstellen. Bijzondere vogelsoorten, zoals de roerdomp en het woudaapje, kunnen zich dan nestelen in de rietkragen van die vijvers."


De werken hebben een kostenplaatje van 65.000 euro, waarvan de provincie 43.000 euro op tafel legt. De rest is voor rekening van Natuurpunt. Wandelaars in het Munsterbos kunnen de werken volgen langs de blauwe en rode wandelroute, of in de uitkijktoren. (LXB)