Bedrijven kunnen rotonde adopteren

PILOOTPROJECT VOOR VLAANDEREN IN LIMBURGSE GEMEENTE

Jean-Pierre Beckers (rechts) van Ford Beckers en Johnny Noben (links) van Intercars op de rotonde aan de Alden Biesensingel, waar ze gezamenlijk een stalen silhouet van een wagen lieten installeren.
Borgerhoff Jean-Pierre Beckers (rechts) van Ford Beckers en Johnny Noben (links) van Intercars op de rotonde aan de Alden Biesensingel, waar ze gezamenlijk een stalen silhouet van een wagen lieten installeren.
Bilzerse bedrijven en zelfstandigen kunnen voortaan een rotonde in de stad adopteren. Ze krijgen het rondpunt gratis ter beschikking. Alleen, ze moeten zelf zorgen voor groenaanleg en het onderhoud van de rotonde. In ruil mogen ze subtiel publiciteit maken voor hun onderneming. Het agentschap Wegen & Verkeer heeft de adoptie van rotondes erkend als pilootproject in Vlaanderen.

"In geen geval staan we toe dat een bakker op een rotonde een reuzegrote éclair plaatst", zegt Bruno Steegen, de schepen van citymarketing. "We hebben een reglement goedgekeurd waarin staat aan welke regels de bedrijven zich dienen te houden. We staan enkel toe dat de bedrijven reclame maken met bordjes van 60 bij 40 centimeter. Groter dulden we niet. Met de inrichting van de rotonde kan wel subtiel naar het bedrijf verwezen worden. En drievierde van de rotonde moet met levende planten en bloemen verfraaid worden."

Ligging

Het mag ook kunstig ingericht worden, zoals blijkt op het rondpunt aan de Alden Biesensingel, de eerste van drie rotondes die tot nu toe zijn aangepakt door een bedrijf. Twee garages delen hier de inrichting en de kosten van aanplanting en onderhoud: een Skoda- en een Fordgarage. "De rotonde ligt ideaal voor veel klanten die bij ons over de vloer komen", reageert Johnny Noben van Skoda. "Bovendien is deze rotonde de eerste die klaar is. Kwestie van er snel bij te zijn. We zijn het eens met het stadsbestuur dat er subtiel en niet levensgroot reclame moest gemaakt worden. We kozen voor een sobere maar stijlvolle inrichting waarbij we aan weerskanten van de rotonde in staal een silhouet van een auto lieten uitsnijden. Op zo'n simpele manier reclame voeren voor je bedrijf is onbetaalbaar. Het kost ons jaarlijks 300 euro voor onderhoud van de beplanting en éénmalig betalen we 3.000 euro voor de kunstwerken."


In totaal kost de constructie 6.000 euro. Fordgarage Beckers draagt ook 3.000 euro bij plus 300 euro onderhoudsgeld.

Populair

De adoptie van rotondes slaat aan. "In héél de stad tellen we 16 rotondes", werpt Steegen op. "Drie ervan zijn al klaar. Voor nog zeven anderen hebben zich al bedrijven geëngageerd voor een adoptie.


Burgemeester Frieda Brepoels vervolgt: "Vooral de rotondes aan de heringerichte Tongersestraat blijken populair. Ook voor de bestaande rondepunten is er grote interesse. Bijna dagelijks krijgen we nog mails binnen met de vraag naar informatie. De adoptie wekt veel nieuwsgierigheid op bij andere gemeentebesturen."

Groene vistekaartjes

Om meerdere redenen laat de stad bedrijven rotondes adopteren.


"We streven naar zestien groene vistekaartjes en zichtbare eilandjes aan drukke auto- en fietswegen", laat Steegen optekenen. "Bedrijven geven we een unieke kans om zichzelf in de kijker te zetten. Hoe meer rotondes worden geadopteerd, hoe mooier het straatbeeld. Bij bezoekers en investeerders geven de rotondes een gunstige eerste indruk."


Schepen van openbare werken Guido Cleuren ziet nog extra voordelen.


"De ontwerpen moeten niet enkel mooi zijn maar ook conform de verkeersveiligheid en de bestaande signalisatie. Bovendien komen heel wat uren vrij bij de betrokken stadsdiensten die elders in de stad nuttig kunnen ingevuld worden", besluit hij. "De adoptie is een win-winsituatie voor de stad, bedrijven, Bizlenaren en bezoekers."