8 hectare, 450 woningen, 600 inwoners

EERSTE STAP IN NIEUW WOONPROJECT 'BIVELENHOF': STAD KEURT WEGEN GOED

Schepen van Ruimtelijke Ordening Walter Bollen (N-VA) aan het perceel waar over 20 jaar een 450-tal woningen zullen gebouwd zijn.
Foto Tony Van Galen Schepen van Ruimtelijke Ordening Walter Bollen (N-VA) aan het perceel waar over 20 jaar een 450-tal woningen zullen gebouwd zijn.
De aanzet voor de bouw van de nieuwe woonwijk 'Bivelenhof' in deelgemeente Merem is gegeven. Op een terrein van 8 hectare komen meer dan 450 huizen en appartementen in het groen. Daar kunnen 600 inwoners terecht. De bouwheren denken 15 tot 20 jaar nodig te hebben voor de bouw van de woningen.

Het woonproject komt op loopafstand van de binnenstad. Daarmee speelt de stad in op de nood aan huisvesting dicht bij het centrum, kinderopvang en scholen. "Op Bivelenhof kunnen niet alleen jonge gezinnen en éénoudergezinnen wonen, maar ook senioren", licht schepen van Ruimtelijke Ordening Walter Bollen (N-VA) toe. Op de gemeenteraad dinsdagavond werd het tracé voor de aanleg van de wegenis goedgekeurd.


De grootte van het woonproject roept vragen op bij de omwonenden en oppositiepartijen (CD&V en Vlaams Belang). "We vrezen extra verkeersdruk", zegt Johan Sauwens (CD&V). "Dat is niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid. Onder meer de Meremweg en Solveldstraat krijgen nu al meer auto's te verwerken. Om nog maar te zwijgen van de parkeerdruk. Hoe zal dat zijn als die woningen er staan", aldus Sauwens.

Parking aan station

Schepen Bollen heeft begrip voor de bezorgdheid van de buurtbewoners. "Om de parkeerdruk te verminderen leggen we een extra parking aan. Die ligt op wandelafstand van het station en kan ook gebruikt worden voor pendelaars", zegt Bollen.


Voor de afwikkeling van het verkeer zal het nieuwe dorp ontsloten worden langs de Tongersestraat. "Op het terrein leggen we twee verbindingswegen aan. Of er ook een fiets- en voetbrug zal komen? Die piste wordt opnieuw bekeken, maar is nog niet volledig verlaten."


Vragen zijn er ook bij de grootschaligheid van het woonproject. "Het gebied waarvoor de provincie een ruimtelijk uitvoeringsplan heeft goedgekeurd was nog groter", zegt schepen Walter Bollen.


De meer dan 450 woonheden bestaan uit 270 woningen en 130 flats. De stad heeft ook een akkoord met nv Nieuw Bilzen, de bouwheer samengesteld uit drie ontwikkelaars nv Wage, Vestio en Matexi om nog een speeltuintje aan te leggen. Ook de sociale huisvestingsmaatschappij Cordium zal er bouwen: enerzijds 45 appartementen die exclusief bestemd zijn voor senioren en anderzijds nog 18 sociale huurappartementen. "De bouw zal verspreid worden over een periode van 15 tot 20 jaar.