Nieuwe natuurlijke speelzone tegen wateroverlast

De nieuwe natuurlijke speelzone zou wateroverlast moeten tegenhouden.
Foto Vertommen De nieuwe natuurlijke speelzone zou wateroverlast moeten tegenhouden.
Opvelp is een speelruimte rijker. Bij de verkaveling van een gebied in het centrum van deze Bierbeekse deelgemeente werd naast wandelpaden en een zone voor het bufferen en infiltreren van water ook een natuurlijke speelzone aangelegd.

Het ontwerp van het gebied dateert al van 2013, maar werd in fases aangelegd en door de gemeente bijgestuurd naar een natuurlijke speelzone. Het project omvat de aanleg van een groene parkzone, centraal gelegen in Opvelp. "Het eerste ontwerp was een braaf parkje. Maar na gesprekken met de kleuterschool en de jeugdraad werd beslist meer gebruik te maken van het natuurlijk reliëf en wildere struiken en bomen. De wadi's kregen een nieuw profiel om het water beter te bufferen", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid. "Die speelruimte vormt een verrijking voor de buurtbewoners. Maar ook de nabijgelegen kleuterschool zal dankbaar gebruik maken van de nieuwe zone. Het biedt bovendien nieuwe mogelijkheden voor de activiteiten van de jeugddienst", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Plattelandsbeleid en Europa.


"In totaal kostte het project zo'n 160 000 euro. Naast de aangename groenzone voorzien we hiermee voldoende ruimte voor waterbuffering en infiltratie: een voorbeeld van goede ruimtelijke ordening. In het verleden kampte Opvelp regelmatig met wateroverlast. Met deze ruimte en het bufferbekken dat we een 500 meter verder aanlegden, hopen we dat deze ellende tot het verleden behoort", zegt burgemeester Johan Vanhulst.


(ADPW)